ZASADY REKRUTACJI Nabór 2015/2016 PRAWO Studia jednolite

Transkrypt

ZASADY REKRUTACJI Nabór 2015/2016 PRAWO Studia jednolite
ZASADY REKRUTACJI
Nabór 2015/2016
PRAWO
Studia jednolite magisterskie
Dla kandydatów z nową i „starą” maturą
Podstawą przyjęcia jest pozytywny wynik uzyskany na egzaminie maturalnym z dwóch dowolnie
wybranych przedmiotów w części pisemnej.
Dla kandydatów z maturą międzynarodową (International Baccalaureate)
Kandydaci będący obywatelami polskimi legitymujący się zagranicznymi dokumentami
potwierdzającymi wykształcenie lub legitymujący się maturą międzynarodową (International
Baccalaureate) kwalifikowani są automatycznie.
PRAWO DLA MAGISTRÓW I LICENCJATÓW
Studia jednolite magisterskie
O przyjęcie na jednolite studia magisterskie na kierunku prawo z uznaniem wyników
z dotychczasowych studiów mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich i magisterskich
wszystkich kierunków.
Pierwszy krok – wyznaczenie różnic programowych
Aby rozpocząć proces rekrutacji na kierunku Prawo dla magistrów i licencjatów, należy złożyć
podanie z prośbą o wyznaczenie różnic programowych, do którego należy dołączyć kserokopię/skan
indeksów ukończonych studiów lub suplementów do dyplomu.
Wniosek należy złożyć na adres [email protected] lub osobiście w Biurze Rekrutacji.
Po przedstawieniu tych dokumentów każdy z kandydatów otrzymuje informację o tym, od którego
roku studiów może rozpocząć studia na kierunku prawo.
Decyzja o kwalifikacji na dany rok studiów następuje w wyniku indywidualnej decyzji Dyrektora
Instytutu Prawa. Decyzja o przyjęciu na studia jest wydawana po złożeniu pozostałych dokumentów i
dokończeniu procesu rekrutacyjnego.
Dla kandydatów z nową i „starą” maturą
Podstawą kwalifikacji jest pozytywny wynik uzyskany na egzaminie maturalnym z dwóch dowolnie
wybranych przedmiotów w części pisemnej.
Dla kandydatów z maturą międzynarodową (International Baccalaureate)
Kandydaci będący obywatelami polskimi legitymujący się zagranicznymi dokumentami
potwierdzającymi wykształcenie lub legitymujący się maturą międzynarodową (International
Baccalaureate) kwalifikowani są automatycznie.