Program Kariera 2016 - Case study

Transkrypt

Program Kariera 2016 - Case study
Program Kariera 2016 - Case study
Dorota Kicka
Imię i nazwisko autora
Marketing Rx - Dział: Produkty Dojrzałe (Mature Brands)
Nazwa działu
Tytuł zadania
Format pliku z rozwiązaniem
Na podstawie ogólnodostępnych danych, zaproponuj strategię
switch’u dojrzałego leku, stosowanego w terapii chorób
pasożytniczych, będącego w statusie leku Rx, na produkt ze
statusem OTC.
*.ppt, *.pptx
(np.: *.doc, *.docx, *.pdf, *.ppt,
*.pptx,*.xls, *.xlsx)
Limit znaków rozwiązania
Maksymalnie 20 slajdów
(np. 10 000 znaków ze
spacjami/10 slajdów)
Zadanie polega na przygotowaniu strategii marketingowej w
postaci prezentacji Power Point dla leku z segmentu Rx (lek
przepisywany na receptę) będącego w fazie dojrzałości, z planem
switch’u na lek OTC ( dostępny bez recepty).
Lek w fazie dojrzałości należy rozumieć, jako produkt obecny na
rynku od wielu lat, cieszący się uznaniem i renomą wśród swoich
odbiorców.
Treść zadania
Podczas rozwiązywania zadania należy pamiętać, że promocja
leku Rx może być skierowana wyłącznie do Lekarzy lub/i
Farmaceutów. W przypadku leków OTC – możliwy jest szerszy
zasięg, obejmujący również pacjentów.
Należy pamiętać o regulacjach prawnych , dotyczących reklamy
produktów leczniczych.
Strategia powinna uwzględniać możliwie jak najszersze dotarcie
do grup docelowych, przy zachowaniu wielokanałowości,
kreatywności i kompleksowości w kierowanych do odbiorców
komunikatach, czego efektem będzie rozwój brandu.
Skrót:
1. Zaproponuj i uzasadnij strategię cenową.
2. Zaproponuj i uzasadnij Grupy docelowe.
3. Zaproponuj i uzasadnij możliwe kanały komunikacji.
4. Podaj istotne elementy kampanii promocyjnej.