PRZEDMIOT/KLASA TYTUŁ AUTOR NR DOP. MEN

Transkrypt

PRZEDMIOT/KLASA TYTUŁ AUTOR NR DOP. MEN
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 2010/11
PRZEDMIOT/KLASA
TYTUŁ
klasa I
Razem w szkole
klasa II
klasa III
język polski kl. IV
Witaj szkoło!
Ja i moja szkoła
Język polski 4. Kształcenie kulturowo –
literackie. Podręcznik.
Kształcenie językowe. Wiadomości i
ćwiczenia
Zeszyt ćwiczeń.
Język polski. Nauka o języku dla klasy V
szkoły podstawowej. Część 1.
Język polski. Nauka o języku dla klasy V
szkoły podstawowej. Część 2.
Nowe To lubię! Kształcenie kulturowo –
literackie. Klasa V.
Nowe To lubię! Kształcenie kulturowo –
językowe. Klasa V.
Język polski. Nauka o języku dla klasy
VI szkoły podstawowej. Część 1.
Język polski. Nauka o języku dla klasy
VI szkoły podstawowej. Część 2.
Nowe To lubię! Kształcenia kulturowo –
literackie. Klasa VI.
Nowe To lubię! Kształcenie kulturowo –
literackie. Klasa VI.
język polski kl. V
język polski kl. VI
język angielski kl. I
New Hurray! 1
AUTOR
NR DOP.
MEN
WYDAWNICTWO
J. Brzózka, K. Harmak, K. Izbińska,
A Jasiocha, W. Went
A. Korcz, D. Zagrodzki
J. Faliszewska
M. Składanek
WSiP SA
59/2009
87/05
150/08
Edukacja Polska
MAC Edukacja
Wyd. Operon
A. Kempa, D. Szachnowska
222/08
Wyd. Operon
A. Pruszyński, M. Składanek
A. Gorzałczyńska-Mróz i inni
87/01
Wyd. Operon
RoŜak
A. Gorzałczyńska-Mróz i inni
259/01
RoŜak
Z.A. Kłakówna, I. Steczko, K. Wiatr
154/07
Z.A. Kłakówna, I. Steczko, K. Wiatr
70/08
M. Szulc i inni
176/02
Wydawnictwo
Edukacyjne
Wydawnictwo
Edukacyjne
RoŜak
M. Szulc i inni
364/02
RoŜak
Z.A. Kłakówna, I. Steczko, K. Wiatr
159/08
Z.A. Kłakówna, I. Steczko, K. Wiatr
159/08
Wydawnictwo
Edukacyjne
Wydawnictwo
Edukacyjne
I. Kleban, M. Kleban, M. Mrozik Jadacka
64/1/2009
WSiP SA
język angielski kl. II
New Hurray! 2
język angielski kl. III
Hurray! 3
język ang.
kl. IV
Maxi Taxi 1 Podręcznik i zeszyt ćwiczeń
język ang.
kl. V
Maxi Taxi 2. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń
język ang.
kl. VI
Maxi Taxi 3. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń
matematyka kl. IV
Matematyka 2001. Szkoła podstawowa.
Podręcznik dla klasy 4. Zeszyt ćwiczeń.
Matematyka 2001. Podręcznik dla klasy
V szkoły podstawowej. Zeszyt ćwiczeń
Matematyka 2001. Podręcznik dla klasy
6. Zeszyt ćwiczeń
Lekcje z komputerem. Podręcznik do
informatyki dla ucznia szkoły
podstawowej.
Lekcje z komputerem. Podręcznik do
informatyki dla ucznia szkoły
podstawowej.
Lekcje z komputerem. Podręcznik do
informatyki dla ucznia szkoły
podstawowej.
Mój świat. Podręcznik do przyrody dla
klasy 4 + ćwiczenia.
Mój świat. Podręcznik do przyrody dla
klasy 5 + ćwiczenia.
Mój świat. Podręcznik do przyrody dla
klasy 6 szkoły podstawowej + ćwiczenia
Historia i społeczeństwo. Człowiek i jego
matematyka kl. V
matematyka kl. VI
informatyka kl. IV
informatyka kl. V
informatyka kl. VI
przyroda
kl. IV
kl. V
kl. VI
historia
kl. IV
I. Kleban, M. Kleban, M. Mrozik Jadacka
I. Kleban, M. Kleban, M. Mrozik Jadacka
A. Otwinowska – Kasztelanic, A.
Walewska
A. Otwinowska – Kasztelanic, A.
Walewska
A. Otwinowska – Kasztelanic, A.
Walewska
praca zbiorowa
64/2/2009
WSiP Sa
153/07
WSiP SA
121/06
WSZ PWN
132/07
WSZ PWN
184/08
WSZ PWN
05/08
WSiP SA
praca zbiorowa
20/08
WSiP SA
praca zbiorowa
06/08
WSiP SA
W. Jochemczyk i inni
38/04
WSiP SA
W. Jochemczyk i inni
38/04
WSiP SA
W. Jochemczyk i inni
38/04
WSiP SA
M. Augustyniak, M. Augustyniak
53/02
RoŜak
W. Niedzielska, E. Tuz
124/03
RoŜak
D. Kamińska, W. Niedzielska, E. Tuz 147/04
RoŜak
B. Szeweluk-Wyrwa, W. Surdyk-
Nowa Era
115/99
historia
kl. V
historia
kl. VI
muzyka
kl. IV, V
plastyka
religia
religia
religia
religia
religia
religia
kl. IV, V
kl. I
kl. II
kl. III
kl. IV
kl. V
kl. VI
cywilizacja. Dzień dobry historio! +
ćwiczenia
Historia i społeczeństwo. Człowiek i jego
cywilizacja. Dzień dobry historio! +
ćwiczenia
Historia i społeczeństwo. Człowiek i jego
cywilizacja. Dzień dobry historio! +
ćwiczenia
Moja muzyka. Podręcznik dla klas 4-6 +
ćwiczenia.
Do dzieła. Podręcznik + ćwiczenia.
W domu i rodzinie Jezusa.
Bliscy sercu Jezusa.
Jezusowa wspólnota serc.
Zaproszeni przez Boga.
Obdarowani przez Boga.
Przemienieni przez Boga.
Fertsch
G. Wojciechowski
298/99
Nowa Era
G. Wojciechowski
235/00
Nowa Era
E. Korowajczyk
433/03
Nowa Era
J. Lukas, K. Onak
red. Władysław Kubik
red. Władysław Kubik
red. Władysław Kubik
red. Marek Zbigniew
red. Marek Zbigniew
red. Marek Zbigniew
126/05
RoŜak Nowa Era
WAM
WAM
WAM
WAM
WAM
WAM
AZ-11-01/1-1
AZ-12-01/1-1
AZ-13-01/1-1
AZ-21-01/1-1
AZ-22-01/1-1
AZ-23-01/1-1

Podobne dokumenty