Karta zgłoszenia udziału w zawodach PIŁKA NOŻNA SZKOŁA

Transkrypt

Karta zgłoszenia udziału w zawodach PIŁKA NOŻNA SZKOŁA
Karta zgłoszenia udziału w zawodach PIŁKA NOŻNA
SZKOŁA PODSTAWOWA NR ……. w ZABRZU
(Nazwa szkoły)
BOISKO ORLIK ul. Wyciska
.......................................................................
(Miejsce i termin zawodów)
piłka nożna chł
(Pieczątka szkoły)
(Nazwa zawodów)
Godzina rozpoczęcia:
(Środek lokomocji)
Przewidywana godz. zakończenia:
Nr
Nazwisko i imię
Rocznik
Klasa
Uwagi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Opiekunowie:
……………………………………………
Podpis:
………………………………
(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

Podobne dokumenty