„Sienkiewicz wiecznie żywy”

Transkrypt

„Sienkiewicz wiecznie żywy”
„Sienkiewicz wiecznie żywy”
Regulamin konkursu wiedzy o życiu i twórczości
Henryka Sienkiewicza
§1
Konkurs jest organizowany przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Biłgoraju z okazji Roku
Sienkiewiczowskiego ogłoszonego przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej.
§2
Konkurs adresowany jest do uczniów biłgorajskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy chcą
pochwalić się swoją wiedzą o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza. Pisarz był jednym
z najwybitniejszych powieściopisarzy polskich, który w czasach gdy Polska nie istniała na mapach świata
swoją działalnością przyczyniał się do szerzenia polskiej historii, kultury i tradycyjnych wartości naszego
narodu.
§3
Regulamin i kupon z pytaniami są dostępne w bibliotekach sieci MiPBP oraz bibliotekach szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Biłgoraju i na stronie: www.bibliotekabilgoraj.pl
§4
Konkurs rozpoczyna się 10 października 2016 r. Uzupełniony kupon konkursowy wraz z danymi:
imię, nazwisko, wiek, nazwa szkoły należy dostarczyć do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Biłgoraju, ul. Kościuszki 13 do 7 listopada 2016 r.
§5
Nagrodzonych zostanie 5 osób, które prawidłowo odpowiedzą na wszystkie pytania. Podsumowanie
konkursu nastąpi w 100 rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza 15 listopada 2016 r. w czytelni MiPBP
w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 13.
§6
W konkursie biorą udział tylko te kupony, które zawierają imię, nazwisko, wiek i nazwę szkoły oraz
własnoręczny podpis uczestnika pod klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych. Dane osób biorących
udział w konkursie zostaną zniszczone po jego zakończeniu i nie zostaną wykorzystane do jakichkolwiek
innych celów niż prowadzenie konkursu i przekazanie nagród.
§7
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. Wyniki konkursu są ostateczne
i nie przysługuje od nich odwołanie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
Informacje o konkursie można uzyskać:
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Biłgoraju
ul. Kościuszki 13
23 – 400 Biłgoraj
tel. 84 686 27 21, 84 686 51 00
e-mail: [email protected]
facebook: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Biłgoraju