Regulamin Konkursu - Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Transkrypt

Regulamin Konkursu - Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Regulamin Konkursu "Posprzątajmy nasz kawałek świata"
Organizatorem konkursu jest Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. Partnerem
konkursu jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju. Konkurs
realizowany jest w ramach grantu otrzymanego z Global Found.
Cel konkursu:
Celem konkursu jest uwrażliwienie mieszkańców Biłgoraja i okolic na problem śmieci w
miejscach publicznych oraz zachęcenie do sprzątania takich miejsc, nie czekając aż zrobią to
inni np. odpowiednie służby czy instytucje państwowe.
Adresaci konkursu:
Grupy formalne i nieformalne składające się z od 3 do 10 osób (koła wolontariackie, grupy
nieformalne, organizacje pozarządowe, uczniowie).
Zasięg terytorialny:
Miasto i gmina Biłgoraj oraz obszary przyległe.
Zasady:
W ramach konkursu grupa osób posprząta wybrane przez siebie miejsce publiczne w
Biłgoraju lub okolicach. Wybrane miejsce nie może być regularnie sprzątane przez
odpowiednie do tego służby publiczne (np. parki, drogi publiczne, place szkolne lub
targowe). Rekomendowane miejsca to np. dzikie wysypiska, drogi i ścieżki spacerowe,
okolice lasów i rzek itp.
Partner projektu udostępni bezpłatnie worki na śmieci, które będzie można odebrać w
Fundacji FLZB oraz w PGK w Biłgoraju. Worki ze śmieciami należy dostarczyć do PGK w
Biłgoraju, a w przypadku ich dużej ilości PGK odbierze je bezpłatnie z wyznaczonego miejsca
(musi być możliwość dojazdu samochodem do tego miejsca).
Każda uczestnicząca w konkursie grupa będzie miała możliwość wypożyczenia na czas
trwania sprzątania niezbędny sprzęt tj.: rękawice, grabie zwykłe i do liści, miotły, łopaty i
szpadle.
Warunki uczestnictwa:
Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie i złożenie karty
zgłoszenia (do pobrania na stronie www.flz.lbl.pl). Ponadto uczestnicy konkursu obowiązani
są do wykonania i dostarczenia do organizatora konkursu zdjęć/filmów prezentujących
sprzątane miejsce przed, w trakcie i po jego sprzątaniu.
Nagrody:
Prace uczestniczących w konkursie grup formalnych i nieformalnych, zostaną ocenione na
podstawie przedłożonej dokumentacji zdjęciowej i/lub filmowej przez komisję konkursową w
skład której wejdą przedstawiciele Fundacji FLZB i partnera projektu. Komisja wyłoni
najbardziej zaangażowane grupy, które otrzymają w zależności o decyzji komisji: Pendrivy,
karty pamięci, słuchawki lub latarki LED.
Terminy:
Ogłoszenie konkursu: 30 września 2015r.
Przyjmowanie zgłoszeń i sprzątanie miejsc publicznych: 1 - 22 października 2015 r.
Ocena i wręczenie nagród grupom formalnym i nieformalnym: 22- 31 października 2015 r.
Kontakt:
Informacje w sprawie konkursu udziela Maciej Mulawa
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
ul. T. Kościuszki 65, 23 - 400 Biłgoraj
tel. 84 686 48 77, fax 84 686 53 93
kom. 606 925 977
e-mail:[email protected]
Informacje w sprawie odbioru śmieci udziela Andrzej Klucha
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Biłgoraju:
tel.: (0-84) 688 18 52
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty