Kurs na sędziego piłki nożnej Kolegium Sędziów Warmińsko

Transkrypt

Kurs na sędziego piłki nożnej Kolegium Sędziów Warmińsko
Kurs na sędziego piłki nożnej
Kolegium Sędziów Warmińsko-Mazurskiego ZPN
Harmonogram - zima 2016
GIŻYCKO
Lp.
Temat wykładu (zajęć, ćwiczeń)
1. Otwarcie kursu Spotkanie organizacyjne. "Pierwszy dzień sędziego".
2.
Wprowadzenie do Przepisów Gry w PN. Pole gry, piłka, liczba i ubiór zawodników.
Art. 1-4.
3.
Prawa i obowiązki sędziów, sędziów asystentów i sędziego technicznego.
Art. 5-6.
Data
Godzina
Ilość godzin
Miejsce
30.01.2016
14:00
3
Olsztyn,
Piłudskiego 69A
9:00
2
11:00
2
9:00
1
10:00
2
12:00
2
9:00
1
10:00
2
12:00
2
14:00
1
27.02.2016
do ustalenia
4
Stadion lub Hala
MOSIR Giżycko
pierwsze mecze
marzec
/kwiecień
wg obsady
nd
wg obsady
Razem z
egzaminem
sędziów KS marzec
do ustalenia
wg programu
egzaminów
do ustalenia
6.02.2016
4. Test sprawdzający z artykułów 1-6 i omówienie.
5.
Niektóre zadania i postępowanie sędziego podczas zawodów.
Art. 7-10.
6.
Jak należy rozumieć określenie „spalony” – teoria oraz prezentacja filmowa.
Art. 11.
13.02.2016
7. Test sprawdzający z artykułów 7-11. i omówienie
8.
Gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie.
Art. 12.
20.02.2016
Rzut karny, rzuty wolne, wrzuty, rzuty od bramki oraz rzuty z rogu.
9.
Art. 13-17.
10. Test sprawdzający z artykułów 12-17. i omówienie
11. Praca sędziego na boisku - warsztaty na hali sportowej.
12. Obserwacja meczu piłki nożnej pod kątem pracy zespołu sędziowskiego.
stadion
MOSIR.ul.
Moniuszki
Giżycko (Sala
wykładowa)
stadion
MOSIR.ul.
Moniuszki
Giżycko (Sala
wykładowa)
stadion
MOSIR.ul.
Moniuszki
Giżycko (Sala
wykładowa)
13. Dokumenty sędziowskie, praca z extranetem, współpraca z Biurem Związku.
Egzamin: test pisemny z zakresu przepisów gry (30 pytań)
14.
oraz egzamin sprawnościowy - test interwałowy.
15. Zakończenie kursu – ogłoszenie wyników.