Kurs na sędziego piłki nożnej Kolegium Sędziów Warmińsko

Transkrypt

Kurs na sędziego piłki nożnej Kolegium Sędziów Warmińsko
Kurs na sędziego piłki nożnej
Kolegium Sędziów Warmińsko-Mazurskiego ZPN
Harmonogram - zima 2016
ELBLĄG
Lp.
Temat wykładu (zajęć, ćwiczeń)
1. Otwarcie kursu Spotkanie organizacyjne. "Pierwszy dzień sędziego".
2.
3.
Wprowadzenie do Przepisów Gry w PN. Pole gry, piłka, liczba i ubiór zawodników.
Art. 1-4.
Data
Godzina
Ilość godzin
Miejsce
30.01.2016
14:00
3
Olsztyn,
Piłudskiego 69A
14:00
2
16:00
2
14:00
1
15:00
2
17:00
2
14:00
1
15:00
2
17:00
2
19:00
1
27.02.2016
14:00
4
pierwsze mecze
marzec /kwiecień
wg obsady
nd
wg obsady
Razem z
egzaminem
sędziów KS marzec
do ustalenia
wg programu
egzaminów
do ustalenia
6.02.2016
Prawa i obowiązki sędziów, sędziów asystentów i sędziego technicznego.
Art. 5-6.
4. Test sprawdzający z artykułów 1-6 i omówienie.
5.
Niektóre zadania i postępowanie sędziego podczas zawodów.
Art. 7-10.
6.
Jak należy rozumieć określenie „spalony” – teoria oraz prezentacja filmowa.
Art. 11.
13.02.2016
7. Test sprawdzający z artykułów 7-11. i omówienie
8.
9.
Gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie.
Art. 12.
20.02.2016
Rzut karny, rzuty wolne, wrzuty, rzuty od bramki oraz rzuty z rogu.
Art. 13-17.
10. Test sprawdzający z artykułów 12-17. i omówienie
11. Praca sędziego na boisku - warsztaty na hali sportowej.
12. Obserwacja meczu piłki nożnej pod kątem pracy zespołu sędziowskiego.
Elbląg,
Kompleks
obiektów
sportowych, ul.
Skrzydlata 1a
13. Dokumenty sędziowskie, praca z extranetem, współpraca z Biurem Związku.
Egzamin: test pisemny z zakresu przepisów gry (30 pytań)
14.
oraz egzamin sprawnościowy - test interwałowy.
15. Zakończenie kursu – ogłoszenie wyników.

Podobne dokumenty