techlube fo

Transkrypt

techlube fo
TECHLUBE FO
SMAR DO UKŁADANIA KABLI
_____________________________________________________________________________________
Dawny produkt PT TECHNOLOGIES EUROPE
Karta Charakterystyki Technicznej
Dopuszczenia i zgodność
BELLCORE
Wymagania dla smarów do układania kabli/ Świadectwo audytu technicznego AUNWT-000077
NEXANS
Zalecany po przeprowadzeniu testów zgodności z kablami Nexan Materiał otulinowy
Techlube FO_10700POPL Data: 19-05-2014 Sporządził i sprawdził: MW-PK-CL-GH
Wszystkie smary Techlube posiadają taką samą charakterystykę chemiczną i podstawowe właściwości
Smar do kabli Techlube FO to smar na bazie wody do układania podziemnych kabli energetycznych
przeznaczony do układania światłowodów. Został zaprojektowany w celu spełnienia szczególnych
wymogów związanych z ciągnięciem kanałów (subkanałów), kabli telekomunikacyjnych i światłowodów.
Niezwykle skuteczny przy dużych odległościach i w trudnych sytuacjach związanych z prowadzeniem
kabli światłowodowych. Konsystencja „String & Cling” daje doskonałą przyczepność do kabla przy
mokrej pogodzie i odporność na zmywanie w kanałach wypełnionych wodą. Smar Techlube FO jest
niepalnym, nietoksycznym dla środowiska i biodegradowalnym smarem do kabli o dużej elastyczności i
niskim zużyciu.










Łatwy w nakładaniu wysokowydajny smar do kabli na bazie wody
Wydatnie zmniejsza tarcie i zapewnia silne przyleganie do ścianki kanału/kabla
Przy typowym naprężeniu zmniejsza ryzyko uszkodzenia kabla podczas ciągnięcia
Wysycha powoli, pozostawiając cienką warstewkę obniżającą tarcie, która zachowuje właściwości
ślizgowe.
Umożliwia łatwe wyjmowanie i ponowne montowanie kabli w tym samym kanale w późniejszym
czasie
Utrzymuje smarowanie otulin kablowych nawet przy zalanych wodą kanałach
Wysoka stabilność w wysokich i niskich temperaturach
Przeszedł badania zgodności z materiałami używanymi w produkcji otulin kablowych, łączeń i
akcesoriów do kabli
Nie zawiera soli, detergentów ani tłuszczów, które mogą obniżyć jakość otuliny kabli
Nie ma zagrożenia dla środowiska; wycieki można odprowadzać do kanalizacji
ZASTOSOWANIA
Techlube FO to wysokowydajny, zmywalny smar na bazie wody i polimerów spełniający szczególne
wymogi związane z ciągnięciem kabli telekomunikacyjnych i światłowodów.
 Układanie podziemnych kabli światłowodowych
 Montaż kabli miedzianych i lekkich kabli telekomunikacyjnych
 Montaż podkanałów
 Wstępne smarowanie kanałów
1/3
Europe - T. +33 297 437 690 Asia - T. +86 021 58131133 Canada- T. +1 450 641 8500 USA- T. +1 817 335 1826 www.socomore.com
INSTRUKCJA STOSOWANIA
Techlube FO_10700POPL Data: 19-05-2014 Sporządził i sprawdził: MW-PK-CL-GH
Ze względu na niewielką wagę kabli światłowodowych i kanałów wewnętrznych zaleca się utrzymanie jak
najgrubszej i jak najbardziej równomiernie rozprowadzonej warstwy smaru na powierzchni możliwie jak
najdłużej. Nierównomierne pokrycie lakierem o cienkiej warstwie powierzchniowej może na dłuższą metę
doprowadzić do dramatycznego wzrostu naciągu.
Aby uzyskać maksymalne obniżenie tarcia podczas ciągnięcia kabli telekomunikacyjnych, należy zadbać o
stałą obecność smaru we wszystkich punktach łączących kable/przepusty. Aby uzyskać maksymalne
obniżenie tarcia między kablem a przepustem, smar należy rozprowadzić równomiernie w całej sieci
przepustów. Ilość smaru wymagana do przeciągnięcia najbardziej wewnętrznego kanału i kabla
światłowodowego nie jest duża (przeciągnięcie 6,35 mm kabla światłowodowego przez 25,4 mm
wewnętrzny kanał polietylenowy na odległość 305 metrów wymaga tylko 5,68 litra smaru Techlube FO
(patrz: wzór przedstawiony poniżej). Ponieważ smar Techlube FO jest płynną cieczą o niskiej lepkości,
można go łatwo rozprowadzić w długich przepustach związanych z przeciąganiem wewnątrzkanałowych
kabli światłowodowych metodą popychania, rozprowadzania i wdmuchiwania.
Żadne próby dokładnego oszacowania ilości smaru, jakiego potrzeba do danego montażu, nie dadzą
dokładnego wyniku. Ogólnie rzecz biorąc, doświadczenie wykazuje, że można poczynić pewne trafne
założenia. Poniżej przedstawiono wzory, które, jak się okazuje, można przyjąć w przypadku większości
instalacji. Jednak istnieją warunki terenowe, które mogą wymagać więcej smaru niż obliczenia zgodne z
podanym wzorem. Znajomość warunków lokalnych i doświadczenie okazuje się najlepszym doradcą w
tych sprawach.
1. Dla przepustów plastikowych (PVC, ABS, polietylen) należy stosować następujący wzór: Q =
0,0080 x L x D
2. Dla wielu rodzajów betonu, pustaków ceramicznych, włóknocementu, wypełnienia włóknem
szklanym i przepustów drewnianych należy stosować następujący wzór: Q = 0,0120 x L x D
Gdzie Q = Ilość potrzebnego smaru Techlube FO w litrach
Gdzie L = Całkowita długość ciągnięcia w metrach
Gdzie D = Wewnętrzna średnica poszczególnych przepustów w centymetrach
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Wygląd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nieprzezroczysta, lepka, nitkowata, pomarańczowa ciecz
Ciężar właściwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.0
pH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Obojętny
Lepkość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ISO 3104 (at 25°C) 2000-3500 cPs
2/3
Europe - T. +33 297 437 690 Asia - T. +86 021 58131133 Canada- T. +1 450 641 8500 USA- T. +1 817 335 1826 www.socomore.com
ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA I PRZECHOWYWANIA
Brak podlegających zgłoszeniu substancji niebezpiecznych. Produkt ma bardzo niski wskaźnik ostrej
toksyczności doustnej, niemniej spożycie dużej ilości może powodować nudności i podrażnienie
układu pokarmowego.
Techlube FO_10700POPL Data: 19-05-2014 Sporządził i sprawdził: MW-PK-CL-GH
Temperatura przechowywania: temperatura otoczenia. Przechowywać pojemniki zamknięte, kiedy nie są
w użyciu.
Produkt biodegradowalny. Na podstawie danych dotyczących podobnych substancji i danych
szacunkowych nie przewiduje się ostrej toksyczności dla organizmów wodnych. W każdym przypadku
należy zadbać o zapewnienie zgodności z przepisami UE, przepisami krajowymi i lokalnymi. Łączenie
z innymi materiałami może pociągnąć za sobą konieczność zastosowania innego sposobu utylizacji.
This technical data sheet replaces and cancels the previous one.
The above details have been compiled to the best of our knowledge. They have, however, an indicative value only and we therefore make no
warranties and assume no liability in connection with any use of this information, particularly if a third party's rights are affected by the use of
our products. The above information has been compiled based upon tests carried out by SOCOMORE. All data is subject to change as Socomore
deems appropriate. The data given is not intended to substitute for any testing you must conduct in order to determine the suitability of the
product for your particular purposes. Please check your local legislation applicable to the use of this product. Should you need any further
information please contact us.
3/3
Europe - T. +33 297 437 690 Asia - T. +86 021 58131133 Canada- T. +1 450 641 8500 USA- T. +1 817 335 1826 www.socomore.com

Podobne dokumenty