techlube m

Transkrypt

techlube m
TECHLUBE M
SMAR DO UKŁADANIA KABLI
NA BAZIE WODY
_____________________________________________________________________________________
Dawny produkt PT TECHNOLOGIES EUROPE
Karta Charakterystyki Technicznej
Dopuszczenia i zgodność
BELLCORE
NEXANS
Wymagania dla smarów do układania kabli/ Świadectwo
audytu technicznego AU-NWT-000077
Zalecany po przeprowadzeniu testów zgodności z kablami
Nexan Materiał otulinowy
Wszystkie smary Techlube mają podobną chemię i właściwości.
Techlube M_10697POPL Data: 25-05-2016 Sporządził i sprawdził: MW-PK-CL-GH
Smar do kabli Techlube M to smar z mikrosferami do układania kabli podziemnych przeznaczony do
układania kabli telekomunikacyjnych. Zapewnia wydatne zmniejszenie współczynnika tarcia między
kablem a przepustem, co sprawia, że na prowadzenie kabli potrzeba mniej smaru. Konsystencja „String &
Cling” zapewnia równomierne pokrycie kabla i daje doskonałą przyczepność do kabla przy mokrej
pogodzie i odporność na zmywanie w kanałach wypełnionych wodą. Smar Techlube M jest niepalnym,
nietoksycznym dla środowiska smarem do kabli na bazie wody.












Łatwy w nakładaniu wysokowydajny smar do kabli na bazie wody
Silne przylegajacy do ścianki kanału/kabla
Wydatne zmniejszenie współczynnika tarcia między kablem a przepustem
Microsfery zapewniają odpowiednie zmniejszenie tarcia, nawet jeśli smar na otulinie kabla
wysechł.
Na prowadzenie kabli potrzeba mniej smaru
Zmniejsza ryzyko uszkodzenia kabla podczas ciągnięcia
Typowy naciąg podczas montażu kabla
Trudno zmywalny z otulin kablowych; idealny nawet przy zalanych wodą kanałach
Schnie powoli, pozostawiając cienką warstwę smaru, która zachowuje właściwości smarne przez
długie miesiące
Stabilność temperaturowa
Przeszedł badania zgodności z materiałami używanymi w produkcji otulin
kablowych, łączeń i akcesoriów do kabli
Nie zawiera soli, detergentów ani tłuszczów, które mogą obniżyć jakość otuliny
kabli
ZASTOSOWANIA
Smar Techlube M to wysokowydajny, płynny smar mikrosferyczny, idealny do kabli światłowodowych, z
lekkiej i ciężkiej miedzi i kabli transmisyjnych telewizji kablowej.
 Układanie kabli z lekkiej miedzi i kabli światłowodowych
 Montaż kabli telekomunikacyjnych i kabli transmisyjnych telewizji kablowej
1/3
Europe - T. +33 297 437 690 Asia - T. +86 021 58131133 Canada- T. +1 450 641 8500 USA- T. +1 817 335 1826 www.socomore.com


Montaż podkanałów
Wstępne smarowanie kanałów
INSTRUKCJA STOSOWANIA
Smar Techlube M jest płynnym smarem o wysokim współczynniku przyczepności, co zapewnia łatwe
nakładanie i doskonałe przyleganie do kabla.
Żadne próby dokładnego oszacowania ilości smaru, jakiego potrzeba do danego montażu, nie dadzą
dokładnego wyniku. Ogólnie rzecz biorąc, doświadczenie wykazuje, że można poczynić pewne trafne
założenia. Poniżej przedstawiono wzory, które, jak się okazuje, można przyjąć w przypadku większości
instalacji lekkich kabli. Jednak istnieją warunki terenowe, które mogą wymagać mniej lub więcej smaru
niż obliczenia zgodne z podanym wzorem. Znajomość warunków lokalnych i doświadczenie okazuje się
najlepszym doradcą w tych sprawach.
1. Dla przepustów plastikowych (PVC, ABS, polietylen) należy stosować następujący wzór:
Q = 0,0004 x L x D
2. Dla wielu rodzajów betonu, pustaków ceramicznych, włóknocementu, wypełnienia włóknem
szklanym i przepustów drewnianych należy stosować następujący wzór:
Q = 0,0006 x L x D
Gdzie Q = Ilość potrzebnego smaru M w litrach
Techlube M_10697POPL Data: 25-05-2016 Sporządził i sprawdził: MW-PK-CL-GH
Gdzie L = Całkowita długość ciągnięcia w metrach
Gdzie D = Wewnętrzna średnica poszczególnych przepustów w centymetrach.
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Wygląd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lepka ciecz
Ciężar właściwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0
pH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . Obojętny
Lepkość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ISO 2555 (at 25°C) 1800-2800 cPs
ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA I PRZECHOWYWANIA
Brak podlegających zgłoszeniu substancji niebezpiecznych. Produkt ma bardzo niski wskaźnik ostrej
toksyczności doustnej, niemniej spożycie dużej ilości może powodować nudności i podrażnienie układu
pokarmowego.
Temperatura przechowywania: temperatura otoczenia. Przechowywać pojemniki zamknięte, kiedy nie są
w użyciu. Na podstawie danych dotyczących podobnych substancji i danych szacunkowych nie przewiduje
się ostrej toksyczności dla organizmów wodnych. W każdym przypadku należy zadbać o zapewnienie
zgodności z przepisami UE, przepisami krajowymi i lokalnymi. Łączenie z innymi materiałami może
pociągnąć za sobą konieczność zastosowania innego sposobu utylizacji.
2/3
Europe - T. +33 297 437 690 Asia - T. +86 021 58131133 Canada- T. +1 450 641 8500 USA- T. +1 817 335 1826 www.socomore.com
This technical data sheet replaces and cancels the previous one.
Techlube M_10697POPL Data: 25-05-2016 Sporządził i sprawdził: MW-PK-CL-GH
The above details have been compiled to the best of our knowledge. They have, however, an indicative value only and we therefore make no
warranties and assume no liability in connection with any use of this information, particularly if a third party's rights are affected by the use of
our products. The above information has been compiled based upon tests carried out by SOCOMORE. All data is subject to change as Socomore
deems appropriate. The data given is not intended to substitute for any testing you must conduct in order to determine the suitability of the
product for your particular purposes. Please check your local legislation applicable to the use of this product. Should you need any further
information please contact us.
3/3
Europe - T. +33 297 437 690 Asia - T. +86 021 58131133 Canada- T. +1 450 641 8500 USA- T. +1 817 335 1826 www.socomore.com