techlube hd

Transkrypt

techlube hd
TECHLUBE HD
SMAR DO UKŁADANIA KABLI
NA BAZIE WODY
_____________________________________________________________________________________
Dawny produkt PT TECHNOLOGIES EUROPE
Karta Charakterystyki Technicznej
Dopuszczenia i zgodność
BELLCORE
NEXANS
Réseau de Transport d'Électricité
Wymagania dla smarów do układania kabli Świadectwo
audytu technicznego AU-NWT-000077
Zalecany po przeprowadzeniu testów zgodności z kablami
Nexan Materiał otulinowy
Zalecane użycie smaru „TECHLUBE HD”
Techlube HD_10693POPL Data: 25-05-2016 Sporządził i sprawdził: MW-PK-CL-GH
Wszystkie smary Techlube mają podobną chemię i właściwości.
Smar do kabli Techlube HD to niezwykle odporny smar na bazie wody do układania podziemnych kabli
energetycznych. Został opracowany specjalnie do ciężkich kabli i trudnych operacji ciągnięcia kabli.
Zapewnia doskonałe zmniejszenie współczynnika tarcia między kablem a wszelkimi rodzajami
przepustów, w tym wieloma typami kanałów betonowych. Doskonałą przyczepność do kabla przy mokrej
pogodzie i odporność na zmywanie w kanałach wypełnionych wodą.
Smar Techlube HD jest niepalnym, nietoksycznym dla środowiska i częściowo biodegradowalne
smarem do kabli odpowiednim do kabli elektrycznych i energetycznych.
 Łatwy w nakładaniu wysokowydajny polimerowy smar do kabli na bazie wody
 Silne przyleganie do ścianki kanału/kabla zapewnia wydatne zmniejszenie tarcia
 Zmniejsza ryzyko uszkodzenia kabla podczas ciągnięcia
 Zapewnia typowy naciąg podczas montażu kabla
 Wysycha powoli, pozostawiając cienką warstewkę obniżającą tarcie, która zachowuje właściwości
ślizgowe.
 Zachowuje smarowanie kanałów, umożliwiając łatwe wyjmowanie i ponowne montowanie kabli
w tym samym kanale w późniejszym czasie
 Utrzymuje smarowanie otulin kablowych nawet przy zalanych wodą kanałach
 Stabilność temperaturowa
 Nie zawiera soli, detergentów ani tłuszczów, które mogą obniżyć jakość otuliny kabli
 Nie powoduje zagrożenia dla środowiska
 Materiały otulinowe do kabli zostały przebadane i spełniają wymogi specyfikacji Insulated
Conductor Committee Guide P1210/D10:
o Polietylen o wysokiej gęstości
o Polietylen liniowy o małej gęstości
o Kauczuk naturalny
o Polietylen chlorowany
o Hypalon
o Kauczuk etylenowo-propylenowy
o Polietylen usieciowany
o Polichlore winylu
o Neopren
Europe - T. +33 297 437 690 Asia - T. +86 021 58131133 Canada- T. +1 450 641 8500 USA- T. +1 817 335 1826 www.socomore.com
ZASTOSOWANIA
Techlube HD jest wolno schnącym smarem żelowym na bazie wody opracowanym specjalnie na
potrzeby maksymalnego zmniejszenia tarcia w wysokich naciągach podczas trudnych operacji
układania kabli.
 Układanie podziemnych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
 Montaż w wysokich naciągach podczas trudnych operacji układania kabli
 Montaż podkanałów
 Wstępne smarowanie kanałów
INSTRUKCJA STOSOWANIA
Techlube HD_10693POPL Data: 25-05-2016 Sporządził i sprawdził: MW-PK-CL-GH
Smar Techlube HD ma konsystencję zapewniającą wysoką przyczepność, co umożliwia łatwe i proste
nakładanie smaru na kabel zarówno ręcznie za pomocą toreb Prelube, jak i za pomocą dozownika i
metodą natrysku. W przypadku gdy potrzebne są duże ilości smaru, Techlube HD można pompować.
Żadne próby dokładnego oszacowania ilości smaru, jakiego potrzeba do danego montażu, nie dadzą
dokładnego wyniku. Ogólnie rzecz biorąc, doświadczenie wykazuje, że można poczynić pewne trafne
założenia. Poniżej przedstawiono wzory, które, jak się okazuje, można przyjąć w przypadku większości
instalacji. Jednak istnieją warunki terenowe, które mogą wymagać mniej lub więcej smaru niż obliczenia
zgodne z podanym wzorem. Znajomość warunków lokalnych i doświadczenie okazuje się najlepszym
doradcą w tych sprawach.
1. Dla przepustów plastikowych (PVC, ABS, polietylen) należy stosować następujący wzór:
Q = 0,0064 x L x D
2. Dla wielu rodzajów betonu, pustaków ceramicznych, włóknocementu, wypełnienia włóknem
szklanym i przepustów drewnianych należy stosować następujący wzór:
Q = 0,0098 x L x D
Gdzie Q = Ilość potrzebnego smaru HD w litrach
Gdzie L = Całkowita długość ciągnięcia w metrach
Gdzie D = Wewnętrzna średnica poszczególnych przepustów w centymetrach.
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Wygląd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lepka ciecz
Ciężar właściwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0
pH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obojętny
Lepkość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ISO 2555 (at 25°C) 5400-7400 cPs
ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA I PRZECHOWYWANIA
Europe - T. +33 297 437 690 Asia - T. +86 021 58131133 Canada- T. +1 450 641 8500 USA- T. +1 817 335 1826 www.socomore.com
Brak podlegających zgłoszeniu substancji niebezpiecznych. Produkt ma bardzo niski wskaźnik ostrej
toksyczności doustnej, niemniej spożycie dużej ilości może powodować nudności i podrażnienie układu
pokarmowego.
Temperatura przechowywania: temperatura otoczenia. Przechowywać pojemniki zamknięte, kiedy nie są
w użyciu.
Na podstawie danych dotyczących podobnych substancji i danych
szacunkowych nie przewiduje się ostrej toksyczności dla organizmów wodnych. W każdym
przypadku należy zadbać o zapewnienie zgodności z przepisami UE, przepisami krajowymi i
lokalnymi. Łączenie z innymi materiałami może pociągnąć za sobą konieczność zastosowania innego
sposobu utylizacji.
This technical data sheet replaces and cancels the previous one.
Techlube HD_10693POPL Data: 25-05-2016 Sporządził i sprawdził: MW-PK-CL-GH
The above details have been compiled to the best of our knowledge. They have, however, an indicative value only and we therefore make no
warranties and assume no liability in connection with any use of this information, particularly if a third party's rights are affected by the use of
our products. The above information has been compiled based upon tests carried out by SOCOMORE. All data is subject to change as Socomore
deems appropriate. The data given is not intended to substitute for any testing you must conduct in order to determine the suitability of the
product for your particular purposes. Please check your local legislation applicable to the use of this product. Should you need any further
information please contact us.
Europe - T. +33 297 437 690 Asia - T. +86 021 58131133 Canada- T. +1 450 641 8500 USA- T. +1 817 335 1826 www.socomore.com