16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze Względu na Płeć

Transkrypt

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze Względu na Płeć
KPP Siemiatycze
Źródło:
http://www.siemiatycze.policja.gov.pl/p12/prewencja/8096,quot16-Dni-Akcji-Przeciw-Przemocy-ze-Wzgledu-na-Plec-quot.html
Wygenerowano: Środa, 8 marca 2017, 07:13
Strona znajduje się w archiwum.
"16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze Względu na Płeć "
16 dni przeciwko przemocy – każdego roku w kampanii bierze udział około dwa tysiące organizacji z
ponad 150 krajów na całym świecie.
Zaangażuj się!
Działaj!
Domagaj się!
Wybrano 16 dni między 25 listopada – w którym obchodzimy Międzynarodowy Dzień
Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, a 10 grudnia – w którym obchodzimy
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. W ciągu tych 16 dni mieści się m.in. Światowy
Dzień ADIS czy rocznica Masakry w Montrealu.
Wybór w/w dat ma wymiar symboliczny – podkreślający związek między przemocą
wobec kobiet, a naruszeniem praw człowieka.
Celem kampanii jest:
●
budowanie świadomości, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
●
wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
●
budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec
kobiet,
●
wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie,
●
tworzenie narzędzi nacisku na rządy, w celu wyegzekwowania wywiązania się władz z deklaracji powstrzymania przemocy
wobec kobiet.
W tym roku kampania odbywa się pod hasłem:
ZAANGAŻUJ SIĘ – DZIAŁAJ – DOMAGAJ SIĘ
MOŻEMY Powstrzymać Przemoc Wobec Kobiet!
Wszystkie osoby potrzebujące pomocy (ofiary przemocy) zapraszamy do skorzystania z
telefonu zaufania KPP w Siemiatyczach (automatyczna sekretarka) czynnego całą dobę:
85 655 28 07.
Służymy również radą i wsparciem w czasie trwania kampanii (25.11.2010r. – 10.12.2010r.) w dniach
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 1000 do 1200 pod numerami telefonów:
85 65 64 203, 85 65 64 202
*wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji –
http://www.siemiatycze.policja.gov.pl/
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij