IV - VI 2013/2014

Transkrypt

IV - VI 2013/2014
SZKOLNY ZESTAW
PODRĘCZNIKÓW
DLA KLAS
IV - VI
W ROKU SZKOLNYM
2013/2014
str. 1
Klasa IV
Lp.
Zajęcie
edukacyjne
Autor
podręcznika
Tytuł podręcznika
1.
Religia
Z. Marek;
A. Hajduk
„Zaproszeni przez Boga” –
podr. do religii dla klasy IV+
ćwiczenia. Nowa wersja
2.
J. polski
Agnieszka kania,
Karolina Kwak,
Joanna MajchrzakBroda
3.
J. niemiecki
M.Materniak,
H.Wachowska
„Czarowanie słowem”
Podręcznik do kształcenia
literackiego, kulturowego i
językowego z ćwiczeniami dla
szkoły podstawowej. Klasa 4
„Mach mit” – podręcznik +
zeszyt ćwiczeń dla kl. IV
4.
Historia
5.
Matematyka
6.
Przyroda
7.
Muzyka
8.
Plastyka
9.
Technika
Wydawnictwo
Numer
ewidencyjny w
wykazie
WAM
Kraków
AZ-21-01/10PO-1/11
WSiP
Nr 561/1/2012
Wydawnictwo
Szkolne PWN
Nr 375/1/2011
Radosław Lolo,
Historia wokół nas .Podręcznik WSIP
Anna Pieńkowska, do historii i społeczeństwa dla Nr 434/1/2012
Rafał Towalski,
szkoły podstawowej. Klasa 4
Wojciech Kalwat
H. Lewicka
„Matematyka wokół nas”
WSiP
M.Kowalczyk
podręcznik do nauczania
Nr 275/1/2010
matematyki w klasie IV
E. Gromek,
E. Kłos,
W. Kofta i inn.
Monika Gromek,
Grażyna Kibach
„Przyrodo witaj 4”
Podręcznik + ćwiczenia
Atlas „ Przyrodo Witaj”
I gra muzyka. Podręcznik do
muzyki dla klas 4-6 szkoły
podstawowej
WSiP
Nr 530/1/2012
Nowa Era
569/2012
Krzysztof
„Plastyka 4 – 6”. Podręcznik do
Stopczyk
nauczania plastyki. Klasy 4-6
1. Ewa Bubak 1. „Technika na co dzień”
Podręcznik z ćwiczeniami i
projektami do zajęć
technicznych dla szkoły
podstawowej . Klasy 4-6.
WSiP
Nr 533/2012
WSiP
496/2/2012
2. B. BogackaOsińska,
D. Łazuchiewicz
2.„ Bądź bezpieczny na drodze”
Karta rowerowa. Podręcznik z
ćwiczeniami do zajęć
technicznych. Klasy 4-6
Zajęcia komputerowe dla
szkoły podstawowej. Klasy IVVI
WSIP
Nr. 496/1/2012
Evolution 1- podręcznik + ćwiczenia
Macmillan nr
471/1/2012
10. Informatyka
Grażyna Koba
11. Język angielski
Nick Beare-
MIGRA Sp. z
o.o.
Nr. 373/2011
Klasa V
Zajęcie
edukacyjne
12. Religia
Autor
podręcznika
Z. Marek,
A.Walulik
13. J. polski
Agnieszka Kania,
Karolina Kwak,
Joanna MajchrzakBroda
14. J. niemiecki
M.Materniak,
H.Wachowska
15. Historia
Radosław Lolo,
Anna Pieńkowska,
Rafał Towalski,
Wojciech Kalwat
H. Lewicka
M. Kowalczyk
E. Gromek,
E. Kłos,
W. Kofta i inn.
Monika Gromek,
Grażyna Kibach
Lp.
16. Matematyka
17. Przyroda
18. Muzyka
19. Plastyka
20. Technika
21. Informatyka
22. Język angielski
Tytuł podręcznika
„Obdarowani przez Boga”
– podr. do religii dla kl. V+
ćwiczenia
„Czarowanie słowem”
Podręcznik do kształcenia
literackiego, kulturowego i
językowego z ćwiczeniami
dla szkoły podstawowej.
Klasa 5
„Mach mit” – podręcznik +
zeszyt ćwiczeń dla kl. V
Historia wokół nas
.Podręcznik do historii i
społeczeństwa dla szkoły
podstawowej. Klasa 5
„Matematyka wokół nas”
Podręcznik.
„Przyrodo witaj!”
Podręcznik + ćwiczenia
Atlas „ Przyrodo witaj”
I gra muzyka. Podręcznik
do muzyki dla klas 4-6
szkoły podstawowej
Wydawnictwo
WAM
Kraków 2013
WSiP
Nr 561/2/2013
Wydawnictwo
Szkolne PWN
Nr 375/2/2013
WSIP
Nr 434/2/2013
WSiP
275/2/2010
WSiP
Nr 530/2/2013
Nowa Era
569/2012
Krzysztof Stopczyk „Plastyka 4 – 6”.
Podręcznik do nauczania
plastyki. Klasy 4-6
1.Ewa Bubak
1. „Technika na co dzień”
Podręcznik z ćwiczeniami i
projektami do zajęć
technicznych dla szkoły
podstawowej . Klasy 4-6.
WSiP
Nr 533/2012
Grażyna Koba
MIGRA Sp. z o.o.
Nr. 373/2011
„Informatyka dla szkoły
podstawowej” klasy IV –
VI
Colin Granger –
I semestr- kontynuacja „Hot
podręcznik
Spot 1- podręcznik+
Cateherine Stannett ćwiczenia
- ćwiczenia
II semestr – HotSpot
książka dla ucznia 2 +
HotSpot zeszyt ćwiczeń2
WSiP
496/2/2012
Macmillan
218/1/2009
218/2/2009
Klasa VI
Zajęcie
Lp.
edukacyjne
23. Religia
Autor
podręcznika
Z. Marek
T. Nosek
24. J. polski
H. Dobrowolska
25. J. niemiecki
M. Kozubska,
E. Krawczyk
26. Historia
Grzegorz
Wojciechowski
27. Matematyka
H. Lewicka
M. Kowalczyk
28. Przyroda
Tytuł podręcznika
„Przemienieni przez Boga”
– podręcznik + ćwiczenia
do religii dla kl. VI.
„Jutro pójdę w świat” –
podręcznik + zeszyt
ćwiczeń.
„Ich und die” – podręcznik
+ zeszyt ćwiczeń dla kl. VI
WAM
Kraków
„Historia i społeczeństwo.
Człowiek i jego
cywilizacja”
„Matematyka wokół nas”
Podręcznik
„Przyrodo witaj! „
podręcznik+ ćwiczenia
Atlas „Przyrodo witaj’
„Malowane muzyką”
Wydawnictwo
Nowa Era
29. Muzyka
Paweł Piątek
30. Plastyka
Krzysztof Stopczyk „Plastyka 4-6”
31. Technika
Witold Bober
Danuta
Łazuchiewicz
Grażyna Koba
32. Informatyka
33. Język angielski
Wydawnictwo
WSiP
Wydawnictwo
Szkolne PWN
WSiP
275/3/2010
WSiP
ARKA
Poznań
WSiP
Technika cz. I i II
WSiP
„Informatyka dla szkoły
podstawowej” klasy IV –
VI
MIGRA Sp. z o.o.
Wrocław
Colin Granger –
HotSpot książka dla ucznia Macmillan
podręcznik
2 + HotSpot zeszyt
Cateherine Stannett ćwiczeń2
- ćwiczenia
218/2/2009
Zestaw podręczników zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 21 maja 2013r.