Życie w pojedynkę - ucieczka od rodziny czy znak naszych czasów?

Transkrypt

Życie w pojedynkę - ucieczka od rodziny czy znak naszych czasów?
Księgarnia Naukowa Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
ul.Sterlinga 26
90-212 Łódź
Życie w pojedynkę - ucieczka od
rodziny czy znak naszych czasów?
Rok wydania:
2008
wydawca:
AHE
autorzy:
Ruszkiewicz Dorota
ISBN:
83-7405-269-6
Cena brutto:
36,75 PLN
Małżeństwo i rodzina jest instytucją historyczną, od wieków utrwaloną.
W ostatnich jednak dziesięcioleciach następowały dynamiczne zmiany
makrospołeczne w postaci przemian społecznych, politycznych, gospodarczych, kulturowych.
Pojawiające się najpierw w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych, a następnie w
Polsce nowe uwarunkowania życia społecznego spowodowały zmiany w funkcjach rodziny, jej
trwałości i znaczeniu psychologiczno-socjologicznym. Coraz częściej uwidaczniają się w
obrazie społeczeństwa alternatywne formy życia małżeńskiego i rodzinnego. Pojawiły się
także i dynamicznie rozszerzają swój zakres tzw. single. Jest to życie osoby dorosłej ? kobiety
bądź mężczyzny ? w pojedynkę. Życie tej osoby i jej funkcjonowanie wynika z dobrowolnego
wyboru bądź też z innych uwarunkowań, najczęściej braku odpowiedniego partnera czy
partnerki do dalszego wspólnego życia w związku kohabitacyjnym czy związku małżeńskim.
Ze względu na fakt, że zjawisko singli w Polsce funkcjonuje od niedawna, literatura
pedagogiczna, socjologiczna i psychologiczna dotycząca życia mężczyzny, kobiety w
pojedynkę jest jeszcze uboga. Książka opracowana przez Dorotę Ruszkiewicz Życie w
pojedynkę ? ucieczka od rodziny czy znak naszych czasów? wypełnia z dużym powodzeniem
istniejącą lukę w obszarze badawczym współczesnych singli. Stanowi znaczący wkład w
rozwój pedagogiki rodziny, a także wniesie pewne nowe elementy wiedzy o życiu w
pojedynkę, które w praktyce życia społecznego zaczyna stawać się stylem nowoczesnego
funkcjonowania wielu młodych kobiet i mężczyzn.
Z recenzji prof. dra hab. Henryka Cudaka
http://www.ksiegarnianaukowa.com
sklep internetowy