Pobierz PDF

Komentarze

Transkrypt

Pobierz PDF
Ściąga eksperta
Społeczeństwo polskie - problemy
Charakterystyka polskiego społeczeństwa:
pod względem liczby mieszkańców - Polska zajmuje 8 miejsce w Europie- ok. 38 milionów ludzi
większość ludzi mieszka w miastach ok. 61 %
na 100 mężczyzn przypada 107 kobiet
16, 5% ma wykształcenie wyższe
co piaty mieszkaniec wykształcenie zaledwie podstawowe
bezrobocie- 2009 roku- 12,7 %
Problemy polskiego społeczeństwa – bezrobocie; przyczyny: kryzys finansowy, zwiększająca się liczba osób w wieku produkcyjnym,
sezonowość pewnych prac, mała mobilność społeczna, postęp naukowo techniczny; jak rozwiązać problem bezrobocia? pomoc bezrobotnym
- opieka społeczna- zasiłki; kursy umożliwiające przekwalifikowanie się; tanie kredyty na działalność gospodarczą.
Bezrobocie może generować patologie społeczne (stan zakłóconej równowagi społecznej: alkoholizm: 10 %– 15% Polaków, przestępczość).
Przyczyny przestępczości: usposobienie genetyczne człowieka; środowisko-tolerancja dla zachowań przestępczych; nierówny dostęp do dóbr
materialnych; jak rozwiązywać problem przestępczości? Resocjalizacja; profilaktyka.
www.edudu.pl - filmy edukacyjne on-line
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Strona 1/1

Podobne dokumenty