Oferta – grupa wsparcia z elementami

Transkrypt

Oferta – grupa wsparcia z elementami
Oferta – grupa wsparcia z elementami psychoedukacji
dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
Grupa wsparcia z elementami psychoedukacyjnymi przeznaczona jest dla osób
doświadczających przemocy domowej i będzie odbywała się w Specjalistycznym Ośrodku
Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Jaksicach na ul. Sportowej 4 (budynek Domu
Dziecka i Biblioteki Publicznej, I piętro po lewej stronie).
Spotkania grupy wsparcia będą się odbywały co dwa tygodnie z przerwą wakacyjną
(lipiec/sierpień). Planowane są dwugodzinne sesje, organizowane w godz. 16:30 do 18:30.
Grupa wsparcia ma charakter otwarty – co oznacza, że osoby zamierzające wziąć
udział w spotkaniach grupy mogą do niej dołączyć na każdym etapie jej przebiegu.
Prowadzący zajęcia: mgr Danuta Kolinska, mgr Krzysztof Czapiński.
Osoby chętne do skorzystania z oferty zajęć grupy wsparcia proszone są o kontakt
telefoniczny pod numerem te. 52 357 89 32 lub mogą zgłaszać się osobiście siedzibie
ośrodka.
Kierunki i cele pracy w grupie:
Zajęcia grupowe mają charakter wspierająco–edukacyjny. Zadaniem prowadzących
jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat zjawiska przemocy oraz udzielenie wsparcia.
W założeniu efektem odczuwalnym dla uczestników grupy będzie, m.in.: odbudowanie
poczucia własnej wartości, zwiększenie świadomości własnych praw, zwiększenie
umiejętności radzenia sobie w sytuacjach przemocowych i wzrost rozumienia ich specyfiki
poprzez wykorzystanie wewnętrznych zasobów.
Harmonogram spotkań – pierwsze półrocze
• 8 lutego 2016 r.
• 22 lutego 2016 r.
• 7 marca 2016 r.
• 21 marca 2016 r.
• 4 kwietnia 2016 r.
• 18 kwietnia 2016 r.
• 9 maja 2016 r.
• 23 maja 2016 r.
• 6 czerwca 2016 r.
• 20 czerwca 2016 r.
Harmonogram spotkań – drugie półrocze
• 5 września 2016 r.
• 19 września 2016 r.
• 03 października 2016 r.
•
•
•
•
14 października 2016 r.
7 listopada 2016 r.
21 listopada 2016 r.
5 grudnia 2016 r.
Informacje dodatkowe:
Mapka dojazdu:
Możliwości dojazdu komunikacją autobusową:
Na zajęcia grupy:
Inowrocław Kopernika 15:55
Nowa Wieś Wielka 15:46, 16:00
Złotniki Kujawskie 15:57, 16:11
Po spotkaniach grupy:
do Inowrocławia19:03, 19:10
do Nowej Wsi Wielkiej/Złotnik Kujawskich 18:46, 19:08