Temat szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pożarowego

Transkrypt

Temat szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pożarowego
Hazards Control Lech Forowicz
01-950 Warszawa, ul. Wrzeciono 59A/50
www.hazardscontrol.pl
[email protected]
tel. 22 378-13-99, 505-546-508
Tematyka szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pożarowego
skierowanych do osób biorących udział w procesie
zarządzania nieruchomościami.
- bezpieczeństwo techniczne obiektu
(klasyfikacja obiektów, systemy bezpieczeństwa-ochrona czynna,
rozwiązania konstrukcyjne-ochrona bierna, wykończenie wnętrz, podręczny
sprzęt ppoż., oznakowanie)
- bezpieczeństwo użytkowników obiektu
(drogi ewakuacji, ewakuacja pracowników - procedury i ćwiczenia,
zwalczanie pożaru w zarodku siłami własnymi)
- wymogi prawne względem dokumentacji
(kwerenda aktów prawnych, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego,
instrukcja postępowania na wypadek pożaru, instrukcja pożarowa, ocena
zagrożenia wybuchem, czynności zabronione, prace pożarowo
niebezpieczne, scenariusz pożaru, odmowa wypłaty odszkodowanie,
szkolenia)
Program podstawowy szkolenia obejmuje elementy zaznaczone podkreśleniem.
Pozostałe elementy (bez podkreśleń) wymagają szkolenia w rozszerzonym wariancie.
Możliwe wprowadzenie kolejnych jeszcze elementów, stosownie do potrzeb osób
zainteresowanych. Czas szkolenia od 2x30min w formie zwięzłej podstawowej , wariant
rozszerzony 5x5 godzin szkolnych.