(IX Ogólnopolski Konkurs Ludzie Listy Piszą)

Transkrypt

(IX Ogólnopolski Konkurs Ludzie Listy Piszą)
IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS SZTUKI EPISTOLARNEJ
„LUDZIE LISTY PISZĄ”
REGULAMIN KONKURSU
1. Organizatorem Konkursu jest Miasto Zielona Góra przy współudziale Gimnazjum Nr 3 im. Józefa
Chełmońskiego w Zielonej Górze, Poczty Polskiej S.A. , Związku Nauczycielstwa Polskiego, Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej i Biblioteki Pedagogicznej, Samorządowego Ośrodka Doskonalenia
i Doradztwa w Zielonej Górze.
2. Zadanie konkursowe polega na napisaniu listu do jednego z wybranych poniżej adresatów:
DZIECI:
- Skrzydeł Motyla
- Babcinej Miłości
- Świata Lego
- Skarbczyka Marzeń
- Lwa w klatce
- Pałacu na Lodzie
- Pająka na ścianie
- Prezydenta Miasta
- Rannego wstawania
- Czekoladowych lodów
MŁODZIEŻ
- Tajemnicy Światów
-Pewności siebie
- Istoty rzeczy
-Bosych stóp
-Trawy w strugach deszczu
- Bogactwa oceanu
- Ulubionych książek
- Spaceru we śnie
- Ogrodu wzruszeń
-Zamkniętych Drzwi
DOROŚLI
- Blizny po Marzeniach
- Daru Wdzięczności
-Dotyku spojrzeń
- Hymnu Mądrości
-Snu nad ranem
-Smaku życia
-Testamentu słońca
-Własnej naiwności
-Dyskrecji zwierzeń
-Niewinnie skazanego
3. Uczestnik konkursu może napisać nie więcej niż do dwóch adresatów.
4. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież wszystkich typów szkół i uczelni, nauczyciele i pozostali dorośli.
5. Listy należy pisać na gładkim papierze i odręcznie ( komputerowe pisanie eliminuje z konkursu).
6. Listy należy wysłać na adres Gimnazjum Nr 3 im. Józefa Chełmońskiego ,ul. św. Kingi 1,65-215 Zielona Góra
z dopiskiem „Ludzie Listy Piszą”. Do listu należy dołączyć poniższe informacje:
Imię i nazwisko uczestnika
Adres uczestnika (lub szkoły) i numer kontaktowy
Rok urodzenia
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku w związku z organizacją konkursu,
ogłoszeniem wyników i umieszczeniem informacji na stronach internetowych.
7. Konkurs trwa od 21 listopada 2013 r. do 31.12.2013 r. .
8. Posiedzenie Kapituły Konkursu odbędzie się w 10 stycznia 2014 r.
9. Gala Finałowa z wręczeniem nagród odbędzie się 24 stycznia 2014r. w Sali Dębowej Wojewódzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze, ul. Wojska Polskiego 9.
10. Laureaci i wyróżnieni o wręczeniu nagród zostaną powiadomieni telefonicznie.
11. Nagrody zostaną przyznane w kategoriach: DZIECI (do lat 12); MŁODZIEŻ ( od lat 13); DOROŚLI (od lat 18)
12. Wszystkie dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie do kontaktów związanych a konkursem.
13. Wyniki konkursu Organizatorzy ogłoszą na swoich stronach internetowych niezwłocznie po rozstrzygnięciu.
14. Każda praca konkursowa stanowi własność Organizatorów i podlega prawu publikacji w różnych publikatorach.
15. Przystępując do konkursu uczestnik bezwzględnie akceptuje wszystkie jego warunki.
16. Organizatorzy zapewniają wiele atrakcyjnych nagród rzeczowych, zastrzegając sobie swobodny ich podział.
17. Dla nauczyciela- uczestnika konkursu przewidziana jest nagroda specjalna Prezesa Zarządu Głównego Związku
Nauczycielstwa Polskiego
Organizatorzy
Wyślij swój list na adres: Gimnazjum Nr 3, ul. Św. Kingi 1, 65-215 Zielona Góra
z dopiskiem „Ludzie Listy Piszą”