XII GMINNY KONKURS KOLĘD PASTORAŁEK - GOK Iwonicz

Transkrypt

XII GMINNY KONKURS KOLĘD PASTORAŁEK - GOK Iwonicz
XIX GMINNY KONKURS
KOLĘD PASTORAŁEK
I TRADYCJI BOŻONARODZENIOWYCH
REGULAMIN KONKURSU
1. Konkurs jest imprezą gminną. Organizatorzy zapraszają do
udziału dzieci i młodzież z różnych środowisk społecznych
Gminy Iwonicz –Zdrój.
2. W konkursie mogą uczestniczyć soliści, zespoły
i grupy teatralne.
3. Każdy uczestnik (zespół, solista) przygotowuje 1 kolędę
lub pastorałkę.
4. Uczestnicy mogą korzystać z podkładów muzycznych
(półplaybacku), lub śpiewać z towarzyszeniem instrumentu.
5. W przypadku duetów i większych grup wokalnych dopuszczany
jest śpiew a cappella.
6. Jeden uczestnik może brać udział tylko w jednej prezentacji!!
7. Uczestnicy przedstawiają nowy program, który nie był
prezentowany na poprzednich edycjach naszego konkursu.
8. Grupy teatralne mogą przedstawić zwyczaje
kolędowe, jasełkowe, wigilijne (czas prezentacji 15 minut! )
Prosimy o przygotowanie utworów o tematyce dawnej związanej
z tradycją i obyczajem zachowanym w domach rodzinnych.
Oraz w następujących kategoriach wiekowych :
GRUPA I – kl. „0 – III”
GRUPA II - kl. IV – VI
GRUPA III – gimnazjum
GRUPA IV - szkoły średnie
Organizatorzy zapewniają miłą atmosferę,
pamiątkowe dyplomy, dla najlepszych nagrody oraz
GRAND PRIX dla jednej wybranej prezentacji.
PROSIMY O DOKŁADNE PODANIE CZASU
TRWANIA PREZENTACJI.
Wypełnioną kartę zgłoszeń należy dostarczyć do GOK
do dnia 3 stycznia 2017 r
Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
TERMINY KONKURSU :
10 stycznia 2017 r.
Początek godz. 9.00
Miejsce: Sala Domu Ludowego w Iwoniczu
Powołana przez organizatorów Komisja Artystyczna
oceniać będzie według następujących kryteriów :
Informacje o konkursie tel. 508140541
1. Ogólny wyraz artystyczny.
2. Treść i sens przekazu oraz poziom wykonania.
3. Umiejętności wokalne.