njadww-podyplomowe_[doskonalace_i_kwalifikacyjne_]

Transkrypt

njadww-podyplomowe_[doskonalace_i_kwalifikacyjne_]
NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO DZIECI W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM
(NJADWW) – STUDIA PODYPLOMOWE DOSKONALĄCE
2 semestry
Rok akademicki 20012/2013
SEMESTR
LP.
1.
2.
3.
4.
5.
RODZAJ
PRZEDMIOT
ZAJĘĆ
PNJA – Communicative skills
Teoria dydaktyki
nauczania języka angielskiego dzieci
Dydaktyka szczegółowa języka
angielskiego
w okresie wczesnoszkolnym
Dydaktyka szczegółowa języka
angielskiego
w okresie wczesnoszkolnym
Dydaktyka szczegółowa języka
angielskiego
w okresie wczesnoszkolnym
SEMESTR I
zimowy
SEMESTR II
letni
RAZEM
10
10
20
10
10
20
15
15
30
15
15
30
---
---
-
5
5
10
5
10
15
---
10
10
10
10
20
15
15
30
10
10
20
15
15
30
10
10
20
10
10
20
Warsztaty
(ZO)
----
----
-
RAZEM
130
145
275
Ćwiczenia
(ZO)
Konwersatorium
(ZO)
Warsztaty
(ZO)
Ćwiczenia wspomagane
TI (ZO)
Seminarium
(E)
Warsztaty
6.
Plastyka w edukacji lingwistycznej
7.
Modele pracy w nauczaniu
zintegrowanym
Warsztaty
8.
Modele pracy w nauczaniu
zintegrowanym
Ćwiczenia wspomagane
9.
Technologie informatyczne
i multimedia
w edukacji lingwistycznej dzieci
10.
11.
12.
Technologie informatyczne
i multimedia
w edukacji lingwistycznej dzieci
Gry i zabawy w edukacji lingwistycznej
dzieci
Gry i zabawy w edukacji lingwistycznej
dzieci
13.
Emisja i higiena głosu
14.
Psychologiczno-pedagogiczne aspekty
edukacji lingwistycznej dzieci
15.
Muzyka w edukacji lingwistycznej
(ZO)
(ZO)
TI (ZO)
Ćwiczenia
(ZO)
Ćwiczenia wspomagane
TI (ZO)
Ćwiczenia
(ZO)
Ćwiczenia wspomagane
TI (ZO)
Warsztaty
(Z)
Warsztaty
(ZO)
Zatwierdzam: 10 września 2012 r.
REKTOR
dr Cezary Wosiński
NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO DZIECI W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM
(NJADWW) – STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE
3 semestry
Rok akademicki 2012/2013
SEMESTR
LP.
1.
2.
3.
4.
5.
RODZAJ
PRZEDMIOT
ZAJĘĆ
SEMESTR II
letni
SEMESTR III
zimowy
RAZEM
10
10
6
26
10
10
6
26
15
15
12
42
15
15
20
50
---
---
12
12
5
5
---
10
5
10
5
20
---
10
---
10
10
10
6
26
15
15
15
45
10
10
6
26
15
15
---
30
10
10
6
26
10
10
6
26
Warsztaty
(ZO)
----
----
10
10
RAZEM
130
145
110
385
Ćwiczenia
(ZO)
Konwersatorium
PNJA – Communicative skills
Teoria dydaktyki nauczania języka
angielskiego dzieci
Dydaktyka szczegółowa języka
angielskiego
w okresie wczesnoszkolnym
Dydaktyka szczegółowa języka
angielskiego
w okresie wczesnoszkolnym
Dydaktyka szczegółowa języka
angielskiego
w okresie wczesnoszkolnym
SEMESTR I
zimowy
(ZO)
Warsztaty
(ZO)
Ćwiczenia wspomagane
TI (ZO)
Seminarium
(E)
Warsztaty
6.
Plastyka w edukacji lingwistycznej
7.
Modele pracy w nauczaniu
zintegrowanym
Warsztaty
8.
Modele pracy w nauczaniu
zintegrowanym
Ćwiczenia wspomagane
9.
Technologie informatyczne i multimedia
w edukacji lingwistycznej dzieci
Ćwiczenia
Technologie informatyczne i multimedia
w edukacji lingwistycznej dzieci
Gry i zabawy w edukacji lingwistycznej
dzieci
Gry i zabawy w edukacji lingwistycznej
dzieci
Ćwiczenia wspomagane
10.
11.
12.
13.
Emisja i higiena głosu
14.
Psychologiczno-pedagogiczne aspekty
edukacji lingwistycznej dzieci
15.
Muzyka w edukacji lingwistycznej
(ZO)
(ZO)
TI (ZO)
(ZO)
TI (ZO)
Ćwiczenia
(ZO)
Ćwiczenia wspomagane
TI (ZO)
Warsztaty
(Z)
Warsztaty
(ZO)
Zatwierdzam: 10 września 2012 r.
REKTOR
dr Cezary Wosiński