Programy nauczania w roku szkolnym 2015/2016

Transkrypt

Programy nauczania w roku szkolnym 2015/2016
Wykaz programów obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016
Klasa
Przedmiot
Edukacja przedszkolna
Autor
Tytuł
Wydawnictwo
"Ku Dziecku". Program wychowania przedszkolnego.
Nowa Era
Program nauczania języka angielskiego dla
przedszkoli.
Program nauczania religii dzieci w wieku przedszkolnym.
„Kochamy dobrego Boga”.
Macmillan
Religia
Barbara Bilewicz-Kuźnia, Teresa
Parczewska
M. Appel , J. Zarańska,
E. Piotrowska
Komisja Katechetyczna
Episkopatu Polski
Edukacja wczesnoszkolna
B. Bieleń, T. Janicka-Panek, H.
Małkowska-Zegadło
Język angielski
Dorota Sikora-Banasik
Religia
Komisja Katechetyczna
Episkopatu Polski
Program nauczania dla I etapu - edukacji
wczesnoszkolnej „Szkoła na miarę".
Elementarz XXI wieku.
Program nauczania języka angielskiego dla etapu
wczesnoszkolnego klasy I–III szkoły podstawowej,
zgodny z Podstawą programową z dnia 23 grudnia
2008.
„W drodze do Wieczernika”. Program nauczania dla
klas I-III szkoły podstawowej.
Edukacja wczesnoszkolna
B. Bieleń, T. Janicka-Panek,
H. Małkowska-Zegadło
Język angielski
Dorota Sikora-Banasik
Religia
Komisja Katechetyczna
Episkopatu Polski
Język angielski
Kl. „O”
Kl. I
Kl. II
Program nauczania dla I etapu - edukacji
wczesnoszkolnej „Szkoła na miarę".
Elementarz XXI wieku.
Program nauczania języka angielskiego dla etapu
wczesnoszkolnego klasy I–III szkoły podstawowej,
zgodny z Podstawą programową z dnia 23 grudnia
2008.
„W drodze do Wieczernika”. Program nauczania dla
klas I-III szkoły podstawowej.
Wydawnictwo WAM
Nowa Era
Nowa Era
Wydawnictwo WAM
Nowa Era
Nowa Era
Wydawnictwo WAM
Kl. III
Edukacja wczesnoszkolna
B. Bieleń, T. Janicka-Panek,
H. Małkowska-Zegadło
Program nauczania dla I etapu - edukacji
wczesnoszkolnej „Szkoła na miarę".
„Nowe Raz, dwa, trzy, teraz my!”.
Język angielski
I. Studzińska, A. Mędela,
M. Kondro, E. Piotrowska
Program nauczania języka angielskiego
dla I etapu edukacyjnego. Szkoła podstawowa
klasy 1-3.
„W drodze do Wieczernika”. Program nauczania dla
Religia
Kl. IV
Komisja Katechetyczna
Episkopatu Polski
Etyka
M. Gorczyk
Język polski
A. Łuczak, A. Murdzek
Język angielski
D. Wosińska
Matematyka
M. Jucewicz, M. Karpiński,
J. Lech
Historia
T. Maćkowski
Przyroda
E. Frąckowiak
Zajęcia komputerowe
M. Kęska
Zajęcia techniczne
L. Łabecki, M. Łabecka
Muzyka
M. Gromek, G. Kilbach
Nowa Era
Macmillan
Wydawnictwo WAM
klas I-III szkoły podstawowej.
„Chcemy być lepsi”. Program nauczania etyki w
klasach I-III szkoły podstawowej.
„Między nami”. Program nauczania języka polskiego
w szkole podstawowej.
Program nauczania języka angielskiego
dla drugiego etapu kształcenia w klasach IV–VI
szkoły podstawowej.
Program nauczania matematyki dla drugiego
etapu edukacyjnego(klasy IV – VI szkoły
podstawowej). „Matematyka z plusem”.
„Wczoraj i dziś”. Program nauczania ogólnego historii
i społeczeństwa w klasach IV-VI szkoły podstawowej.
Program nauczania w szkole podstawowej dla klas
IV–VI. „Przyroda z klasą”.
„Lubię to!” Program nauczania zajęć komputerowych
dla klas 4–6 szkoły podstawowej.
„Jak to działa?” Program nauczania ogólnego zajęć
technicznych w klasach 4–6 szkoły podstawowej.
Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV–VI
szkoły podstawowej „ I gra muzyka”
Siedmioróg
GWO
Macmillan
GWO
Nowa Era
LektorKlett
Nowa Era
Nowa Era
Nowa Era
Kl. V-VI
Plastyka
J. Lukas, K. Onak
„Do dzieła!” Program nauczania plastyki w klasach
IV-VI szkoły podstawowej.
Religia
Komisja Katechetyczna
Episkopatu Polski
„Poznaję Boga i w Niego wierzę”. Program
Język polski
A. Krawczuk-Goluch
„Odkrywamy na nowo”. Język polski. Program
nauczania dla szkoły podstawowej klas 4–6.
Język angielski
Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber
Matematyka
M. Jucewicz, M. Karpiński
J. Lech
Historia
T. Maćkowski
Przyroda
E. Frąckowiak
Zajęcia komputerowe
M. Kęska
Zajęcia techniczne
L. Łabecki
Plastyka
J. Lukas, K. Onak
Muzyka
M. Gromek, G. Kilbach
Religia
Komisja Katechetyczna
Episkopatu Polski
Wychowanie do życia
w rodzinie
T. Król
nauczania dla klas IV-VI szkoły podstawowej
Program nauczania języka angielskiego
zgodny z nową podstawą programową dla
II etapu edukacyjnego.
Program nauczania matematyki dla drugiego
etapu edukacyjnego (klasy IV – VI szkoły
podstawowej). „Matematyka z plusem”.
Wczoraj i dziś. Program nauczania ogólnego historii i
społeczeństwa w klasach IV-VI szkoły podstawowej.
Program nauczania w szkole podstawowej dla klas IV
– VI. „Przyroda z klasą”.
„Lubię to!” Program nauczania zajęć komputerowych
dla klas 4–6 szkoły podstawowej.
„Jak to działa?” Program nauczania ogólnego zajęć
technicznych w klasach 4–6 szkoły podstawowej.
„Do dzieła!” Program nauczania plastyki w klasach IVVI szkoły podstawowej.
Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV–VI
szkoły podstawowej. „ I gra muzyka”.
„Poznaję Boga i w Niego wierzę”. Program
nauczania dla klas IV-VI szkoły podstawowej.
Program nauczania dla klas V-VI szkoły podstawowej.
„Wędrując ku dorosłości”.
Wychowanie do życia w rodzinie.
Nowa Era
Wydawnictwo WAM
Operon
Macmillan
GWO
Nowa Era
LektorKlett
Nowa Era
Nowa Era
Nowa Era
Nowa Era
Wydawnictwo WAM
Wydawnictwo
Rubikon