informacja dotycząca comiesięcznej prowizji pl

Transkrypt

informacja dotycząca comiesięcznej prowizji pl
INFORMACJA DOTYCZĄCA COMIESIĘCZNEJ PROWIZJI
Nu Skin International Inc. One Nu Skin Plaza, 75 West Center Street, Provo, UTAH, 84601, U.S.A.
PROSIMY WYSŁAĆ WYPEŁNIONY FORMULARZ FAXEM NA NUMER 0800 111 332
Nazwisko
INFORMACJE DOTYCZĄCE COMIESIĘCZNEJ PROWIZJI Dystrybutor jest zobowiązany dostarczyć dane swojego konta bankowego, na które kierowane będą jego
prowizje i premie, do lokalnego biura Nu Skin. Konto musi należeć do jednego z Kandydatów.
MCI_WEB_PLPL_0909_PS
Nazwa banku (Bank musi znajdować się w Polsce)
Imię właściciela konta bankowego
Nazwisko właściciela konta bankowego
Polski numer IBAN
P
Kod BIC (SWIFT)
L
Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę, aby Nu Skin Poland wystawiał w moim imieniu, jako przedsiębiorcy, faktury obejmujące należność z tytułu prowizji przysługującej mi od Spółki.
Jednocześnie wyrażam zgodę, aby prowizja objęta przedmiotową fakturą była wypłacana przez Nu Skin Poland, działający w imieniu i na zlecenie Spółki.
Informacje na temat wysokości prowizji Dystrybutora dostępne są online na wszystkich stronach Spółki w zakładce „My Office” > Nawigator > Sprawozdania finansowe.
Aby otrzymywać informacje na temat swojej prowizji w formie papierowej, należy skontaktować się ze swoim lokalnym Biurem Obsługi Klienta.
Podpis Kandydata
Podpis Kandydata – Partnera ( jeśli dotyczy)
© 2009 NSE Products, Inc.
Uprzejmie prosimy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, czarnym tuszem/długopisem. Wymagane są wszystkie informacje, chyba że występuje inne
polecenie.
Data urodzenia (DD/MM/RR)
Numer ID
Imię
Podpis Kandydata – Partnera ( jeśli dotyczy)
Data (DD/MM/RR)