KOMENDA MIEJSKA POLICJI W ELBLĄGU ELBLĄG: „STRACONY

Komentarze

Transkrypt

KOMENDA MIEJSKA POLICJI W ELBLĄGU ELBLĄG: „STRACONY
KOMENDA MIEJSKA POLICJI W ELBLĄGU
Źródło:
http://www.elblag.policja.gov.pl/o01/aktualnosci/4403,Elblag-Stracony-czas-nowy-program-profilaktyczny-dla-mlodziezy.html
Wygenerowano: Środa, 8 marca 2017, 15:47
Strona znajduje się w archiwum.
ELBLĄG: „STRACONY CZAS” NOWY PROGRAM
PROFILAKTYCZNY DLA MŁODZIEŻY
Jak wygląda życie więzienne, w tym pierwsza droga osadzonego za murem, jego codzienne zajęcia,
prawa i obowiązki – to tylko kilka elementów programu profilaktycznego skierowanego do młodzieży.
Projekt „Stracony czas” to wspólna inicjatywa elbląskich policjantów i służby więziennej. W działania
zaangażowane są placówki oświatowe z terenu miasta i powiatu elbląskiego.
Wczoraj w areszcie śledczym w Elblągu odbyło się pierwsze spotkanie organizatorów programu, przedstawicieli samorządów
i tych, do których jest adresowany projekt, czyli dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta i powiatu elbląskiego.
Gospodarzem spotkania był ppłk Krzysztof Wojewoda – Dyrektor Aresztu Śledczego w Elblągu, który rozpoczął spotkanie
słowami – Niektórzy myślą, że życie w wiezieniu wygląda jak w amerykańskim filmie. Tak nie jest. Są to ludzkie tragedie, a
pobyt tutaj to stracony czas. To właśnie chcemy uświadomić młodzieży, miedzy innymi poprzez zajęcia z osadzonymi –
podkreślił dyrektor.
Warsztaty rozpoczęły się o 10. w sali widzeń, gdzie więźniowie spotykają się ze swoimi bliskimi. Dla podkreślenia atmosfery
tego miejsca goście uczestniczyli w scenkach, w których wcielali się w odwiedzających i osadzonych. Przy tym zachowane
zostały wszystkie obowiązujące procedury bezpieczeństwa. Kolejnym etapem spotkania był marsz przez pomieszczenia
przejściowe, szatnie, kuchnię, „spacerniak”, aż do celi osadzonych. Duże wrażenie na gościach zrobił elektroniczny system
alarmowy i system monitoringu, który wspiera strażników w ich pracy. Trzask zasuwy celi i kilka minut w odosobnieniu, to te
elementy programu, które wzbudziły u zwiedzających mieszane i refleksyjne uczucia. Na koniec wszyscy wzięli udział w
panelu dyskusyjnym związanym z realizacją zadań i profilaktyką młodzieży, która będzie odbywała zajęcia w areszcie.
Organizatorzy zgodnie podkreślają, że zarówno dla osób pozbawionych wolności, odbywających karę w Areszcie Śledczym w
Elblągu, jak i młodzieży szkół średnich takie spotkania mogą być okazją do pogłębienia refleksji nad sobą i swoim
dotychczasowym życiem. Dla pozbawionych wolności refleksja taka może stać się podstawą do autoanalizy przyczyn
własnych wyborów i ich skutków. Z kolei dla młodzieży, spotkanie z osobami pozbawionymi wolności może być przyczynkiem
do zastanowienia nad swoją przyszłością i przeformułowania swoich celów życiowych. Uczestnicy programu z obu stron
mają okazję do nabywania i doskonalenia umiejętności psychospołecznych. Projekt ma uświadomić uczniom konsekwencje
wejścia w konflikt z prawem. Funkcjonariusze Aresztu Śledczego i Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, chcą przestrzec
młodych ludzi przed skutkami nieprzemyślanych zachowań, błędnych decyzji, które mogą zadecydować o ich przyszłości i
dalszym życiu.
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij