Filozofia religii

Transkrypt

Filozofia religii
Program Szczegółowy Zjazdu – Dzień Trzeci
Filozofia religii
SALA Beta
11.30–12.00 12.00–12.30 12.30–13.00 13.00–13.30 13.30–14.00 14.00–14.30 Paweł Mazanka, Spór o interpretację filozofii Artura Schopenhauera
Joanna Skurzak, Chrześcijańska lektura Nietzschego według Yves Ledure’a
Dorota Brylla, Panteistyczna koncepcja Boga na przykładzie systemu filozoficznego Instytutu Studiów i Badań Kabały Bnei Baruch
Monika Adamczyk, Dramat ludzkiego ja w perspektywie możliwości
jego przylgnięcia do Boga. Adolfa Reinacha koncepcja aktu religijnego
Korneliusz Policki, Etyka a „bogobojność” w koncepcji J.I.M. Bocheńskiego
Witold Glinkowski, Miłość i sprawiedliwość – czyli o dialektyce egzegezy
Paula Ricoeura
14.30–16.00 przerwa obiadowa
16.00–16.30 16.30–17.00 17.00–17.30 Ryszard Mordarski, Spójność atrybutów Boga
Mateusz Stróżyński, Bóg osobowy w filozofii Plotyna i Augustyna
Mieszko Ciesielski, Między istnieniem i nieistnieniem. O dwóch dowodach w kwestii Boga
Błażej Gębura, Dowód ontologiczny a'la Toulmin. Próba analizy
17.30–18.00 92

Podobne dokumenty