Regulamin Dnia Otwartego w Studium Języków Obcych

Transkrypt

Regulamin Dnia Otwartego w Studium Języków Obcych
Regulamin Dnia Otwartego w Studium Języków Obcych PB
§1
Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizacji Dnia Otwartego w SJO PB, który odbędzie się w dniu 16
grudnia 2015 r i określa prawa oraz obowiązki jego uczestników. Regulamin Dnia Otwartego SJO został
zamieszczony na stronie http://sjo.uci.pb.edu.pl/node/414, dalej zwaną stroną Dnia Otwartego SJO. Wszelkie
zmiany w regulaminie będą podawane do wiadomości publicznej, poprzez zamieszczenie ich na stronie Dnia
Otwartego SJO.
§2
Organizatorem Dnia Otwartego jest Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej.
§3
Dzień Otwarty w SJO odbędzie się w dniu 16 grudnia 2015 r. w godz. 12.15 – 15.00.
§4
Uczestnikami Dnia Otwartego SJO mogą być studenci Politechniki Białostockiej.
§5
Uczestnicy biorą udział w wybranych zajęciach lub konkursach, odbywających się wg harmonogramu (w
załączniku).
§6
Przystąpienie do konkursów i udział w zajęciach w tym dniu są równoznaczne z akceptacją przez uczestnika
Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
§7
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania nagród i upominków uczestnikom konkursów w ramach
Dnia Otwartego SJO.
§8
Organizator ma prawo opublikować na stronie Studium zdjęcia uczestników i organizatorów, wykonane w
trakcie zajęć i konkursów podczas Dnia Otwartego SJO.
§9
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
Kierownictwo SJO PB