Języki starożytne – kursy ogólnouczelniane

Transkrypt

Języki starożytne – kursy ogólnouczelniane
Języki starożytne – kursy ogólnouczelniane
Studenci zapisani na następujące kursy, proszeni są o przybycie na spotkanie organizacyjne do
Studium Języków Obcych w dn. 13.02.2017
z mgr Barbarą Trojanek-Grylak
1."Kultura starożytnej Grecji i Rzymu" - godz.16.30 s.330 (SJO)
2."Łacina w przysłowiach, zwrotach, sentencjach" – godz.17.00 s.330 (SJO)
z mgr Ireną Kosiorowską-Majką
1."Łacina dla każdego" – godz.17.30 s.324 (SJO)
2. "Antyk łaciński i grecki. Wybrane zagadnienia z kultury śródziemnomorskiej" godz.17.30 s.324 (SJO)
SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA!, MOŻNA ZAPISAĆ SIĘ RÓWNIEŻ W SEKRETARIACIE
SJO - ZAPRASZAMY!

Podobne dokumenty