SKŁAD OSOBOWY KOZJK SJO PWR w roku akademickim 2016

Transkrypt

SKŁAD OSOBOWY KOZJK SJO PWR w roku akademickim 2016
SKŁAD OSOBOWY KOZJK SJO PWR w roku akademickim 2016/2017:
Przewodnicząca Komisji ds. Oceny i Zapewniania Jakości Kształcenia SJO PWr –
doc. dr Irina Modrzycka
Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia:
1. doc. dr Romualda Kuźmińska – Przewodnicząca
2. mgr Krzysztof Okulewicz
3. mgr Anna Paprotny
4. mgr Anna Szczepanowska
5. dr Aleksandra Więckowska
Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia:
1. mgr Jacek Bednarczuk – Przewodniczący
2. mgr Anna Dudek-Kajewska
3. mgr Joanna Grusiecka-Domagała
4. mgr Beata Jaśkowska-Derechowska
5. mgr Alicja Mazurkiewicz
6. mgr Agnieszka Rożek

Podobne dokumenty