Szkolny zestaw podręczników w kl. I

Transkrypt

Szkolny zestaw podręczników w kl. I
Szkolny zestaw podręczników w kl. I-III Gimnazjum w Kleszczelach na rok szkolny 2013/2014
Przedmiot
Fizyka
Plastyka
Biologia
Chemia
Klasa
Numer
dopuszczenia
Wydawca
Świat fizyki cz. 1
Świat fizyki cz. 2
Świat fizyki cz.3
Pod red. Barbary Sagnowskiej
Po red. Barbary Sagnowskiej
Po red. Barbary Sagnowskiej
11/1/2009
11/2/2010
11/3/2010
Plastyka
Puls życia 1. Podręcznik do biologii dla gimnazjum
Puls życia 2. Podręcznik do biologii dla gimnazjum
Puls życia.3 Podręcznik do biologii dla gimnazjum
47/2009
58/1/2009
58/2/2009
58/3/2010
Era Sp. z o. o.
Era Sp. z o. o.
Era Sp. z o. o.
I
40/1/2009
WSiP Sp. z o. o.
Gulińska H., Smolińska J.
40/2/2009
WSiP Sp. z o. o.
Gulińska H., Smolińska J
40/3/2009
WSiP Sp. z o. o.
WSiP Sp z o.o.
146/2/2009
WSiP Sp. z o. o.
III
Bliżej geografii. Podręcznik część 3 + zeszyt ćwiczeń
146/3/2011
WSiP Sp. z o. o.
I
Bliżej historii. Podręcznik klasa 1 + zeszyt ćwiczeń +
Atlas historyczny wyd. WSiP
Bliżej historii. Podręcznik kl. 2 + zeszyt ćwiczeń
Bliżej historii. Podręcznik kl. 3+ zeszyt ćwiczeń
Lechowicz A., Lechowicz M.,
Stankiewicz P.
Lechowicz A. Lechowicz M.
Stankiewicz P. Sulejczak E.
Lechowicz A. Lechowicz M.
Sulejczak E.
Kowalewski K., Kąkolewski I.,
Plumińska – Mieloch A.
Kąkolewski I., Plumińska- Mieloch A.
Kowalewski K., Kąkolewski I.,
Plumińska – Mieloch A.
Jolanta Pańczyk
146/1/2009
II
Ciekawa chemia - Część 1.
Podręcznik + ćwiczenia
Ciekawa chemia cz. 2
Podręcznik+ ćwiczenia
Ciekawa chemia cz. 3
podręcznik + ćwiczenia
Bliżej geografii. Podręcznik część 1 + zeszyt ćwiczeń.
Atlas geograficzny – wyd. NOWA ERA
Bliżej geografii. Podręcznik część 2 + zeszyt ćwiczeń
Czernicka Katarzyna
Jefimow M., Sęktas M.
Jefimow M.
Sągin Beata, Sęktas Marian,
Boczarowski Andrzej
Gulińska H., Smolińska J.
61/1/2009
WSiP Sp. z o. o.
61/2/2009
61/3/2009
WSiP Sp. z o. o.
WSiP Sp. z o. o.
568/2012
Helion
Krawczyński E., Talaga Z.
172/2009
W.Sz. PWN
III
Historia
Autor
I
II
III
II
III
I
II
III
II
Geografia
Tytuł
I
II
III
Informatyka
II
Informatyka
III
Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjumnie kupować
Informatyka nie tylko dla uczniów- nie kupować
ZamKor
ZamKor
ZamKor
OPERON
J. angielski
I
II
III
J. rosyjski
I
II
III
J.ojczysty
(białoruski)
I
II
III
J. polski
I
J. polski
II
J. polski
III
Interface 2 , zeszyt ćwiczeń też
Emma Heyderman, Fiona Mauchline
626/2/2012
Macmillan Polska
Voices 3, zeszyt ćwiczeń też
Voices 4, zeszyt ćwiczeń też
Wremiena 1. Kurs dla początkujących. Podręcznik do
języka rosyjskiego dla klasy I + zeszyt ćwiczeń dla
początkujących.
Wremiena 2. Podręcznik Kurs dla początkujących i
kontynuujących. Zeszyt ćwiczeń dla początkujących i
kontynuujących.
Wremiena 3. Podręcznik do języka rosyjskiego dla klasy
III gimnazjum – kurs dla początkujących i
kontynuujących. Zeszyt ćwiczeń –kurs dla
początkujących i kontynuujących.
Sa spadczynaj u buduczyniu ( nie kupować)
Rodnaja mowa ( nie kupować)
Szlach da siabie (nie kupować )
Rodnaja mowa ( nie kupować)
Nasza mowa- nasz skarb ( nie kupować)
Ludźmi zwacca (nie kupować)
Rodnaja mowa ( nie kupować)
Świat w słowach i obrazach. Podręcznik do kształcenia
literackiego i kulturowego dla klasy pierwszej
gimnazjum.
Gramatyka i stylistyka. Podręcznik do kształcenia
językowego dla klasy pierwszej gimnazjum.
Nie kupować zeszytów ćwiczeń.
Świat w słowach i obrazach. Podręcznik do kształcenia
literackiego i kulturowego dla klasy drugiej gimnazjum.
Gramatyka i stylistyka. Podręcznik do kształcenia
językowego dla klasy drugiej gimnazjum.
Nie kupować zeszytów ćwiczeń.
Catherine McBeth
Catherine McBeth
Chamrajewa E., Iwanowa E., Broniarz
R.
313/3/2012
313/4/2013
2/1/2009
Macmillan Polska
Macmillan Polska
WSiP Sp. z o. o.
Chamrajewa E., , Broniarz R.
2/3/2009
WSiP Sp. z o. o.
Chamrajewa E., Broniarz R.
2/4/2009
WSiP Sp. z o.o.
Rusaczyk T.
Jasińska-Socha Teresa
Rusaczyk T.
Jasińska-Socha Teresa
Siegień L. i B.
Rusaczyk T.
Jasińska-Socha Teresa
Bobiński Witold
353/ 00
313/02
327/01
313/02
327/01
443/02
313/02
Orthdruk
WSiP S.A.
Orthdruk
WSiP S.A.
Orthdruk
Orthdruk
WSiP S.A.
Świat w słowach i obrazach. Podręcznik do kształcenia
Bobiński Witold
26/1/2009
WSiP Sp. z o. o.
Czarniecka- Rodzik Zofia
164/1/2009
Bobiński Witold
26/2/2009
WSiP Sp. z o. o.
164/2/2009
WSiP Sp. z o. o.
Czarniecka- Rodzik Zofia
26/3/2010
WSiP Sp. z o. o.
literackiego i kulturowego dla klasy trzeciej gimnazjum.
Matematyka
I
II
Gramatyka i stylistyka. Podręcznik do kształcenia
językowego dla klasy trzeciej gimnazjum.
Nie kupować zeszytów ćwiczeń.
Czarniecka- Rodzik Zofia
164/3/2010
WSiP Sp. z o. o.
Matematyka wokół nas (wydanie nie wcześniejsze niż
2011 r. )
Matematyka wokół nas – zbiór zadań i testów (wydanie
nie wcześniejsze niż 2011 r. )
Duvnjak E., Kokiernak – Jurkiewicz
E., Wójcicka M
Duvnjak E. ,Kokiernak- Jurkiewicz E.
62/1/2009
WSiP Sp. z o.o.
Matematyka wokół nas. Podręcznik dla klasy drugiej
gimnazjum
Rok wydania 2012
Matematyka wokół nas- zbiór zadań i testów, rok
wydania 2012 i późniejsze
Drążek A.,E. Duvnjak, E. KokiernakJurkiewicz E.
Matematyka wokół nas. Gimnazjum. Podręcznik dla kl.
3 wydanie od 2012r. i późniejsze
Drążek A. Duvnjak E., KokiernakJurkiewicz E.
Matematyka wokół nas- zbiór zadań i testów, rok
wydania od 2012 późniejsze
Muzyka
Duvnjak E., Kokiernak- Jurkiewicz E,
WSiP Sp. z o. o.
62/2/2009
Duvnjak E., Kokiernak- Jurkiewicz E,
WSiP Sp. z o. o.
WSiP Sp. z o. o.
62/3/2010
WSiP Sp. z o. o.
Rykowska M., Szałko Z.
166/2009
WSiP Sp. z o. o.
OPERON
Technika w praktyce. Podręcznik z ćwiczeniami do
zajęć technicznych dla klas 1- 3 gimnazjum. Zajęcia
żywieniowe.
Technika w praktyce. Podręcznik z ćwiczeniami do
zajęć technicznych dla klas 1- 3 gimnazjum. Zajęcia
elektryczno- elektroniczne.
Wilczek K. Uljasz E.
196/3/2009
NOWA ERA
Czyżewski W.
196/1/2009
NOWA ERA
Dziś i jutro. Wiedza o społeczeństwie- podręcznik z
ćwiczeniami dla klas I- III gimnazjum. cz. I
Janicka I. Janicki A. Kucia A.
Maćkowski T.
77/2/2010
NOWA ERA
III
Muzyka
I
Technika
I
II
Wiedza o
społeczeństwie
II
Religia
katolicka
Religia
prawosławna
Edukacja dla
bezpieczeńst
wa
I
Błogosławieni, którzy szukają Jezusa
II
III
I
II
W miłości Ojca
Wzrastamy w przyjaźni z Jezusem
Czekać do początku roku szkolnego
Podręcznik do religii prawosławnej
III
Czekać do początku roku szkolnego
III
,,Edukacja dla bezpieczeństwa”
Ks. K. Mielnicki, E Kondrak, E.
Parszewska
Ks. Tadeusz Śmiech
Ks. Tadeusz Śmiech
Jedność
Praca zbiorowa pod red. Izabeli
Kochan
Prawosławna
Diecezja LubelskoChełmska
Bogusława Breitkopf, Dariusz
Czyżow
Jedność
Jedność
206/2009
WSiP

Podobne dokumenty