OPIS STANOWISKA PRACY Psycholog Nazwa stanowiska

Transkrypt

OPIS STANOWISKA PRACY Psycholog Nazwa stanowiska
OPIS STANOWISKA PRACY
Psycholog
Nazwa stanowiska
Psycholog
Inne nazwy
-
Cel stanowiska
Podległość służbowa
Warunki pracy
Zakres obowiązków
Kryteria oceny pracy
Wymagania kwalifikacyjne
Działanie na rzecz prawidłowego rozwoju psychiki, osobowości
każdego ucznia, przy współpracy z pedagogiem szkolnym,
nauczycielami, innymi pracownikami szkoły oraz placówkami
świadczącymi pomoc dzieciom i ich rodzinom
Dyrektor Zespołu Szkół w Tuchlinie




Czas pracy – zgodnie z projektem organizacyjnym
Wynagrodzenie: stałe
Stopień samodzielności: stanowisko zespołowe
Miejsce pracy: na terenie zespołu szkół i inne







prowadzenie zajęć z uczniami
prowadzenie dokumentacji psychologicznej
przegląd opinii psychologicznych
rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających
trudności w realizacji procesu dydaktyczno–wychowawczego
uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
tworzenie dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych
inne związane ze specyfiką szkoły

zgodnie z Procedurą Dokonywania Oceny Pracy Nauczyciela

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 17 kwietnia 2012 roku

Podobne dokumenty