Zbiorcze zestawienie ofert - zamówienia – budynek przy Wolumen 3

Transkrypt

Zbiorcze zestawienie ofert - zamówienia – budynek przy Wolumen 3
oznaczenie sprawy: 76/ZT/2012
DRUK ZP-12
Pieczęć zamawiającego
Zbiorcze zestawienie ofert -
zamówienia – budynek przy Wolumen 3
Numer
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena brutto w złotych
1
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „INGO”, 02929 Warszawa, ul. Truskawiecka 3a;
279 891,10
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „ MELISA”
Dorota Strzelecka, 25-723 Kielce,
ul. Piekoszowska 27
259 719,11
2
SPEKTRUM Piotr Szymański, 02-820 Warszawa,
ul. Łączyny 2/52
338 027,67
3
Remonty Budowlane Karol Krzemiński, 06-330
Chorzele, ul. Bagienna 10
253 994,75
4
Przedsiębiorstwo Budowlano- Usługowe „
BALIZAN”Sp. z o.o., 02-175 Warszawa, ul.
Pilchowicka 8
345 814,56
5
.....................................................
(podpis osoby sporządzającej protokół)
........................................................................
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)
oznaczenie sprawy: 76/ZT/2012
DRUK ZP-12
Pieczęć zamawiającego
Zbiorcze zestawienie ofert -
zamówienia – budynek przy Wolumen 3
Numer
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena brutto w złotych
6
MARBUD Maciej Żórawski 01-853 Warszawa,
ul. Starej Baśni 8 m 88
456 248,39
7
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe BUDEX
Krzysztof Skrzypczyński, 05-092 Łomianki,
ul. Podleśna 17
8
9
URBI PROJEKT Artur Wojciech Tośka, 06-100
Pułtusk, ul. Tysiąclecia 5/62;
Sylwia Naumowicz” ECCO” Konsorcjum 18-210
Szepietowo, Dąbrówka Kościelna 100
317 934,33
247 183,09
239 677,71
,
.....................................................
(podpis osoby sporządzającej protokół)
........................................................................
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)