Streszczenie i porównanie ofert (PDF, 21.7 KiB)

Transkrypt

Streszczenie i porównanie ofert (PDF, 21.7 KiB)
oznaczenie sprawy RG.I.271.7.2012
DRUK ZP-21
Pieczęć zamawiającego
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Liczba pkt w
Numer
Część zamówienia
kryterium
oferty
najniższa cena
1
5937
2
5938
3
5939
6
5943
7
5944
8
5945
11
5950
część 8
100,00
część 7
100,00
część 6
100,00
część 4
100,00
część 1
100,00
część 5
100,00
część 3
100,00
...........................................................................
(podpis osoby sporządzającej protokół)
Liczba pkt w
kryterium
....................
Liczba pkt w
kryterium
....................
Liczba pkt w
kryterium
....................
Razem
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
…………………………........................................................................
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Podobne dokumenty