Ćwiczenia koordynacji kryzysowej Rady Unii Europejskiej

Transkrypt

Ćwiczenia koordynacji kryzysowej Rady Unii Europejskiej
Antyterroryzm.gov.pl
Źródło:
http://www.antyterroryzm.gov.pl/CAT/antyterroryzm/cwiczenia-antyterrorys/cwiczenia-koordynacji/601,Cwiczenia-koordynacji-kryzysowe
j-Rady-Unii-Europejskiej-CCAEX10-wrzesien-2010-r.html
Wygenerowano: Środa, 8 marca 2017, 18:31
Ćwiczenia koordynacji kryzysowej Rady Unii Europejskiej – CCAEX10, wrzesień
2010 r.
We wrześniu br. zostanie przeprowadzone trzydniowe ćwiczenie oparte na fikcyjnym scenariuszu, które ma poddać próbie
trafność i efektywność procedur koordynacji kryzysowej Unii Europejskiej (EU Emergency and Crisis Coordination
Arrangements - CCA).
Ćwiczenia CCA są organizowane corocznie od 2006 r. przez Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej, we współpracy z
Komisją Europejską. Są one zaprojektowane w celu umożliwienia przeprowadzenia szybkich i skoordynowanych działań
politycznych na poziomie Unii Europejskiej, w związku z potrzebą reakcji w obliczu sytuacji kryzysowej.
Ćwiczenia CCA pełnią również, poza przeglądem procedur koordynacji kryzysowej, funkcję szkoleniową. Są okazją dla państw
członkowskich, które wyraziły gotowość do aktywnego w udziału w ćwiczeniu, do oceny ich narodowych systemów.
Koordynatorem na poziomie Sekretariatu Generalnego Rady UE, punktem kontaktowym i administratorem systemów
dedykowanych mechanizmowi CCA jest Centrum Sytuacyjne Unii Europejskiej (SITCEN UE), które podejmuje działania
związane z uruchomieniem tego mechanizmu. W obecnej edycji ćwiczenia (CCAEX10) udział weźmie 9 państw UE, w tym
Polska.
Projekt scenariusza ćwiczenia zakłada zdarzenia o charakterze ataku bio-terrorystycznego, w czasie Mistrzostw Europy w
piłce nożnej (UEFA EURO).
Mając na uwadze, że gospodarzem tegorocznego ćwiczenia będzie Polska, zakłada się, że przedsięwzięcie przyczyni się do
zgromadzenia cennych doświadczeń z zakresu procedur reagowania na sytuacje kryzysowe na poziomie wspólnotowym a
także promocji polskich rozwiązań w tym zakresie. Pozwoli to również zgromadzić doświadczenia, które będą przydatne
podczas sprawowania przez Polskę Prezydencji w Radzie UE.