LISTA KANDYDATÓW pośrednik stażysta

Transkrypt

LISTA KANDYDATÓW pośrednik stażysta
LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej
ul. Partyzantów 29, 28-500 Kazimierza Wielka
Pośrednik pracy stażysta
Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do
następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci, spełniający
wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
Lp.
Imię i nazwisko
Miejsce zamieszkania
1. Fular Ilona
Czyżowice
2. Kozińska Katarzyna
Kazimierza Wielka
3. Niedźwiedź Zuzanna
Grodowice
4. Stępień Angelika
Kazimierza Wielka
23.04.2013r .........................................
(data, podpis przewodniczącego Komisji)