2 zal formularz jednorazowka - Elbląski Szpital Specjalistyczny z

Transkrypt

2 zal formularz jednorazowka - Elbląski Szpital Specjalistyczny z
para
para
jednostka
Nr sprawy 30/2013
RAZEM
cena
za sztukę
Strona 1 z 9
UWAGA: Zamawiający wymaga dostarczenia próbek rękawic w ilości po 1 opakowaniu kaŜdej pozycji
600
Rękawice chirurgiczne półsynetyczne: lateksowo-nitrylowe, trójwarstwowe, bezpudrowe, AQL nie większy niŜ 1,0;
2 poziom protein poniŜej 50 µg/g, mankiet rolowany z podłuŜnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, warstwa wewnętrzna
nitrylowa; grubość na palcu 0,25 mm; Rozmiary: Nr 7; 7,5; 8.
ilość
sztuk
10 500
Opis
Rękawice chirurgiczne sterylizowane radiacyjnie, naturalny latex, lekkopudrowane skrobią kukurydzianą, AQL nie
1 wiekszy niŜ 1,0; poziom protein poniŜej 70 µg/g, mankiet prosty z tasmą adhezyjną lub z podłuŜnymi i poprzecznymi
wzmocnieniami, długość > 280mm, grubość na palcu min. 0,22mm, Rozmiar 6,0-8,5;
Lp
Pakiet I - Rękawice chirurgiczne
wartość
netto
VAT
wartość
brutto
Nr katalogu
i nazwa
własna producenta
.........................................................
(pieczątka i podpis wykonawcy)
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy
1
Lp
Nr sprawy 30/2013
UWAGA: Zamawiający wymaga dostarczenia próbek elektrod
Elektrody Ŝelowane EKG Ag/AgCl typu Lead-Lok rozmiar 56x42 mm z Ŝelem stałym na gąbce LLL510 do badań
Holtera -EKG
Opis
Pakiet II - Elektrody do badań holterowskich
10 000
ilość
sztuk
szt.
RAZEM
cena
za
sztukę
Strona 2 z 9
jednostka
wartość
netto
VAT
wartość
brutto
Nr katalogu
i nazwa
własna producenta
.........................................................
(pieczątka i podpis wykonawcy)
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy
10
Siatka lekka wykonana z 100 % polipropylenu monofilamentowego prasowanego termicznie
Rozmiar 10 x 15 cm
4
Nr sprawy 30/2013
7
Siatka wykonana z polipropylenu monofilamentowego powleczone wchłanialnym związkiem kwasu glikolowego i
kaprolactonu (PRACL) czas wchłaniania po 90-120 dni 6 x 11 cm.
3
szt.
szt.
szt.
120
2 Siatka przepuklinowa, niewchłanialna, polipropylenowa 8x13 cm
jednostka
szt.
ilość
6
Opis
1 Siatka przepuklinowa niewchłanialna, polipropylenowa 35x22 cm
Lp
Pakiet III - Siatki operacyjne niewchłanialne
Strona 3 z 9
RAZEM
cena
za
sztukę
wartość
netto
VAT
wartość
brutto
Nr katalogu
i nazwa
własna producenta
.........................................................
(pieczątka i podpis wykonawcy)
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy
Nr sprawy 30/2013
200
2 Drut Kirschnera z zaokrąglonym końcem dł. 310 mm, w pełnej gamie rozmiarowej od śr.1,0 do 2,0
ilość
sztuk
1 000
Opis
1 Drut Kirschnera z zaokrąglonym końcem dł. 150 mm, w pełnej gamie rozmiarowej od śr.1,0 do 2,0
Lp
Pakiet IV - Druty do zespoleń kości
op.
szt
RAZEM
cena
za
sztukę
Strona 4 z 9
jednostka
wartość
netto
VAT
wartość
brutto
Nr katalogu
i nazwa
własna producenta
.........................................................
(pieczątka i podpis wykonawcy)
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy
Opis
Nr sprawy 30/2013
1 Filtr wysoko-przepływowy 0,2 mikronów stosowany przy operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji
Lp
Pakiet V - Filtr wysoko-przepływowy
szt.
600
RAZEM
cena
za
sztukę
Strona 5 z 9
jednostka
ilość
sztuk
wartość
netto
VAT
wartość
brutto
Nr katalogu
i nazwa
własna producenta
.........................................................
(pieczątka i podpis wykonawcy)
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy
Nr sprawy 30/2013
1 Drut do pętli śr. 0,3 mm x 12 szt
2 Drut do pętli śr. 0,5 mm x 12 szt
Lp
Opis
Pakiet VI - Druty do pętli do usuwania migdałków
op.
op.
30
30
RAZEM
cena
za
sztukę
Strona 6 z 9
jednostka
ilość
sztuk
wartość
netto
VAT
wartość
brutto
Nr katalogu
i nazwa
własna producenta
.........................................................
(pieczątka i podpis wykonawcy)
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy
1
Lp
Nr sprawy 30/2013
Zestaw do infuzji ciśnieniowej typu Infudrop kompatybilny z pompą Optima dł. min.230 cm
Opis
Pakiet VII - Zestaw do infuzji ciśnieniowej
1 300
ilość
sztuk
szt
RAZEM
cena
za
sztukę
Strona 7 z 9
jednostka
wartość
netto
VAT
wartość
brutto
Nr katalogu
i nazwa
własna producenta
.........................................................
(pieczątka i podpis wykonawcy)
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy
1 000
Igła do pobierania i wstrzykiwania do pojemników wielodawkowych. Składająca się z filtru powietrza, filtru bakteryjnego, filtru płynu,
mikrokońcówki i zastawki lub zatyczki.
1
Nr sprawy 30/2013
ilość
sztuk
Opis
Lp
Pakiet VIII - Igła do pobierania i wstrzykiwania do pojemników wielodawkowych
szt
RAZEM
cena
za
sztukę
Strona 8 z 9
jednostka
wartość
netto
VAT
wartość
brutto
Nr katalogu
i nazwa
własna producenta
.........................................................
(pieczątka i podpis wykonawcy)
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy
szt
2
Nr sprawy 30/2013
szt
4 500
RAZEM
cena
za
sztukę
Strona 9 z 9
jednostka
Kapilary szklane do wykonywania gazometrii min 200 µl: średnica zew.: 1.85 +/-0,05 mm; śr. wew.: 1,45 +/-0,05 mm; długość: 125,0 +/2 500
0,5 mm
ilość
sztuk
Strzykawki bez igły do wykonywania gazometrii 1ml, zbalansowane wapniem heparyną litową
Opis
1
Lp
Pakiet IX - Strzykawki i kapilary specjalistyczne
wartość
netto
VAT
wartość
brutto
Nr katalogu
i nazwa
własna producenta
.........................................................
(pieczątka i podpis wykonawcy)
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy