Klasa IV

Transkrypt

Klasa IV
Podręczniki i ćwiczenia z dotacji MEN dla klas IV
Szkolny Zestaw Podręczników
KLASY IV rok szkolny 2016/ 2017
L.P
PRZEDMIOT
1.
język polski
AUTOR
Marlena Derlukiweicz
Danuta Chwastniewska
Agnieszka Gorzałczyńska – Mróz
Danuta Różek
A.Klimowicz
K.Brząkalik
TYTUŁ
„ Słowa na start!”
- podręcznik do języka polskiego dla kl.IV
szkoły podstawowej
cz. I: Kształcenie literackie i kulturowe
„ Słowa na start!”
zeszyt ćwiczeń do j.polskiego dla kl.IV szkoły
podstawowwej
Nowa Era
„ Wczoraj i dziś 4” - podręcznik
Nowa Era
język polski
3.
historia i społeczeństwo
Grzegorz Wojciechowski
4.
język angielski
Nick Beare
5.
matematyka
Małgorzata Dobrowolska, Marta
Jucewicz,
„Matematyka z plusem”
Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki
- podręcznik i ćwiczenia.
Maria Marko- Worłowska
„Tajemnice przyrody”
- podręcznik, zeszyt ćwiczeń
przyroda
Nowa Era
cz.II: Kształcenie językowe
2.
6.
WYDAWNICTWO
„Evolution plus 1” - podręcznik i ćw.
Macmillan Polska
GWO
Nowa Era
Feliks Szlajfer
- atlas do przyrody dla klas IV-VI. *R
Jadwiga Lukas, Krystyna Onak
„Do dzieła!”
- podręcznik do plastyki dla klasy IV
szkoły podstawowej.
Nowa Era
„I gra muzyka”- podręcznik.dla klas IV-VI
Nowa Era
7.
plastyka
8.
muzyka
9.
zajęcia komputerowe
Michał Kęska
„ Lubię to”. Podręcznik do zajęć
komputerowych dla klasy IV
szkoły podstawowej
Nowa Era
10.
zajęcia techniczne
Lech Łabecki
Marta Łabecka
„ Jak to działa?”
- podręcznik do zajęć technicznych
dla klasy IV
Nowa Era
11.
religia
ks. Waldemar Janiga
„ Jestem chrześcijaninem”
katechizm i ćwiczenia. *R
Gaudium
M. Gromek, G. Kilbach
*R- oznacza, że podręcznik i ćwiczenia kupuje rodzic