Biblioteka Uniwersytecka

Transkrypt

Biblioteka Uniwersytecka
Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 23 Rektora UŁ
z dnia 16.12.2014 r.
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź, dnia …….…….……… r.
ZAŚWADCZENIE
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego potwierdza, że
otrzymano rozprawę doktorską,
Pana/Pani ………………………………………………………………………………………
zgodnie z wymaganiami wynikającymi
z Zarządzenia Nr ……………………….Rektora UŁ z dnia ……………………………
……………………………

Podobne dokumenty