Klasa 6 b Przedmiot Autor Tytuł wydawnictwo/ rok Nr dopuszczenia

Transkrypt

Klasa 6 b Przedmiot Autor Tytuł wydawnictwo/ rok Nr dopuszczenia
Klasa 6 b
Przedmiot
Autor
j. polski
Piotr Zbróg, Ewa Boksa „Przygoda z czytaniem. Wypisy
z literatury. Klasa 6”
M. Szulc i inni
historia i
społeczeństwo
j. angielski
j. francuski
matematyka
przyroda
plastyka
religia
Tytuł
wydawnictwo/ Nr dopuszczenia
rok
MAC
47/05
EDUKACJA
„Nauka o języku” – podręcznik
Nowa Era
dla klasy 6, część 1, 2
Anna Landau-Czajka,
Poznajemy świat wokół nas.
WSiP
Włodzimierz
Podręcznik do historii i
Mędrzecki
społeczeństwa dla klasy 6. szkoły
podstawowej + zeszyt ćwiczeń
P.Mugglestone,
Sky2 – kontynuacja
Pearson
B.Abbs, I. Freebairn
Longman
M. Butzbach, C.
“Junior 1” – kontynuacja,
CLE
Martin, D. Pastor
“Junior 2”.
International,
2008
M. Dobrowolska, M.
Matematyka 6 termin wydania: GWO 2010
czerwiec 2010 r. oraz Zeszyt
Gdańsk
Jucewicz, M.
Karpiński, P. Zarzycki ćwiczeń. Wyrażenia algebraiczne.
Część 1. Nowa wersja (sierpień
2010)
Liczby wymierne. Część 2. Nowa
wersja (sierpień 2010) Geometria.
Nowa wersja (sierpień 2010)
A. Czerny, K. Mnich,
PRZYRODA dla klasy szóstej – Nowa Era
H. Lach
podręcznik
+ zeszyt ćwiczeń część I i II
A.Misior-Woś,W.Sygut „Lubię tworzyć”
MAC
Przemienieni przez Boga.
WAM
Marek Zbigniew SJ
Podręcznik+ćwiczenia
(red.)
Numer programu
nauczania
DKW-4014-35/00
Część 1 – 176/02
Część 2 – 346/02
405/03
DKW-4014-71/00
82/05
DKW-4014-43/00
DKW 4014-248/99
61/3/10/S
DKOW–5002–
37/08
192/01
DKW-4014-165/99
52/04
AZ-23-01/1-1
DKW-4014-52/04
AZ-2-01/1