Program: sala Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Sesja

Transkrypt

Program: sala Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Sesja
Program:
godzina
tematyka
miejsce
8.00 – 16.00
Sesje studenckie (referaty)
10.15 – 12.00
Sesja otwarta Sekcji Stowarzyszenia Elektryków Polskich, na której wygłoszone
sala Rady Wydziału
Elektrotechniki i Informatyki
zostaną referaty na temat:
projektowania instalacji odgromowych, pomiarów
odbiorczych w instalacjach elektrycznych, wykorzystania sterowników PLC
aula E201, Wydział
Elektrotechniki i Informatyki
w automatyce przemysłowej.
17.00
Zakończenie sympozjum: wręczenie nagród za najciekawsze prezentacje, pokaz
udzielania
pierwszej
pomocy
(przeprowadzony
Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie)
przez
Koło
Ratownictwa
Klub Kazik