Ćwiczenie nr 1 Zajęcia nr 5 – Przedstawienie

Transkrypt

Ćwiczenie nr 1 Zajęcia nr 5 – Przedstawienie
Ćwiczenie nr 1
Zajęcia nr 5 – Przedstawienie wyników wykonanego ćwiczenia
1. Wyniki przedstawiamy w postaci wydrukowanego sprawozdania i odpowiedzi ustnej
2. W sprawozdaniu powinno się znaleźć:
Opis wybranego pliku logów
Opis procesu przygotowania danych i jego wyniki (zidentyfikowane sesje i
użytkownicy)
Atrybuty wyodrębnionych sesji i użytkowników
Wiersze sterujące pliku w formacie arff dla analizy sesji i użytkowników
Wybrana metoda klastrowania
Opis otrzymanych wyników analizy klastrowej sesji i użytkowników wraz z
wyodrębnionymi wnioskami
Metoda znajdowania reguł asocjacyjnych
Reguły asocjacyjne otrzymane dla sesji i ich analiza