SIERADOWICE kosztorys inwestorskipopr KSIĄŻKA

Transkrypt

SIERADOWICE kosztorys inwestorskipopr KSIĄŻKA
SIERADOWICE kosztorys inwestorskipopr
Lp.
Podst
1 KNR 4-01
0426-04
2 KNR 4-01
0428-03
3 KNR 4-01
0428-04
4 KNR 4-01
1011-02
5 KNR 2-02
1101-07
6 KNR 2-02
1101-01
7 KNR 2-02
0609-03
8 KNR 2-02
0607-01
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Opis i wyliczenia
Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśnionych
j.m.
m2
26.9
m2
Rozebranie podłóg białych na wpust
m2
56.7
m2
Rozebranie legarów
m
90
m
Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami
m3
1.02
m3
Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym
m3
45
m3
Podkłady betonowe na podł.gruntowym
m3
7.1
m3
Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstr.na sucho - jedna warstwa
28
m2
Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
71
m2
9 KNR-W 2-02 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje2003-02
dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01
16.3
10 KNR 2-02
2011-01
11 KNR 2-02
0815-03
14 KNR 0-12
1118-04
15 KNR 2-02
1505-03
16 KNR 2-15
0121-01
17 KNR 2-15
0224-03
18 KNR 2-15
0221-02
19 KNR 2-15
0115-01
m2
m2
m2
Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach
m2
273.9
m2
m2
m2
Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną
m2
119.4
m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem
298.7
m2
Urządzenia do podgrzewania wody
kpl.
1
kpl.
Montaż ustepów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany '
kompakt'
1
kpl.
Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym
szt.
1
szt.
Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm
szt.
1
szt.
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Artur Lech
26.90
RAZEM
26.90
56.70
RAZEM
56.70
90.00
RAZEM
90.00
1.02
RAZEM
1.02
45.00
RAZEM
45.00
7.10
RAZEM
7.10
28.00
RAZEM
28.00
71.00
RAZEM
71.00
16.30
RAZEM
16.30
71.00
RAZEM
71.00
273.90
RAZEM
273.90
10.50
RAZEM
10.50
71.00
RAZEM
71.00
119.40
RAZEM
119.40
298.70
RAZEM
298.70
1.00
RAZEM
1.00
1.00
RAZEM
1.00
1.00
RAZEM
1.00
m2
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na m2
gładko
71
m2
-1-
Razem
m2
Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych;
rozstaw profili nośnych 60 cm
71
12 NNRNKB
Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na za202 0837-02 prawie klejowej "ATLAS"
10.5
13 KNR 2-02
1102-02
m2
Poszcz
m2
kpl.
1.00
SIERADOWICE kosztorys inwestorskipopr
Lp.
Podst
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Opis i wyliczenia
-2-
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Artur Lech
j.m.
Poszcz
RAZEM
Razem
1.00