III Festiwalu Kultury śydowskiej „Zachor – kolor i dźwięk”

Transkrypt

III Festiwalu Kultury śydowskiej „Zachor – kolor i dźwięk”
III Festiwalu Kultury śydowskiej „Zachor – kolor i dźwięk”
PROGRAM
Białystok 13 – 15 czerwca 2010 r.
Niedziela – 13. 06. 2010 r.
12. 00 Muzeum Podlaskie (Ratusz)
Wykłady:
Andrzej Lechowski – śydowski Rynek w Białymstoku
–
Tomasz Wiśniewski – Cmentarz Ŝydowski w Białymstoku. Eksploracja Atlantydy
Marcin Bolldorf – Motywy Ŝydowskie w sztuce
16.30 Rynek przy Ratuszu
Malowanie bajkowego sztetla – Marcin Bolldorf i dzieci
17.00 Koncert plenerowy przy Ratuszu
The Young Folk Crew pod dyr. Lecha Mazurka
Moniek Przepiorka i inni - Kabaret śydowski (aktorzy Teatru śydowskiego w Warszawie)
KlezmaFour
Wystawy:
Wystawa fotogramów obrazów Izaaka Celnikiera (plac przed Cafe Esperanto)
Krajobrazy Izraela – wystawa fotograficzna Shai Ginott z Izraela (Cafe Esperanto).
Wystawa zorganizowana przez Ambasadę Izraela w Polsce.
Poniedziałek - 14.06.2010 r.
12.00 Uniwersytet w Białymstoku – Aula Wydziału Filologicznego (Plac Uniwersytecki 1)
Spotkanie z Naczelnym Rabinem Polski -Michaelem Schudrichem
17.00 Kino Forum
Festiwal Filmów Jidysz
Słowo wstępne: Małgorzata Burzyńska-Keller (dyrektor artystyczny Festiwalu Sztuki Filmowej
Jidysz)
20.00 Esperanto Cafe
Wystawa fotogramów obrazów Izaaka Celnikiera
Film dokumentalny o Gedali Rozenmanie
Wiesław Szymański i Joanna Tomalska - Ostatni z komanda kopistów (audycja radiowa)
Recital Sióstr Rajfer (Izrael)
Wtorek 15.06.2010 r.
15.00 VI LO im. Króla Zygmunta Augusta sala 67 (ul. Warszawska 8)
"Niekochana" spektakl wg prozy Arnost Lustig w wykonaniu uczniów z VI LO (przygotowanie i
reŜyseria - Anna Janina Kloza)
18.00 Opera i Filharmonia Podlaska
Koncert galowy (zaproszenia)
Uroczyste wręczenie medalu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
Siostry Rajfer (Izrael)
Opa Nowyj God (Rosja - Petersburg)