www.lebork.pl - Projekt „Lepsze Jutro"

Transkrypt

www.lebork.pl - Projekt „Lepsze Jutro"
www.lebork.pl
Projekt „Lepsze Jutro" - spotkania organizacyjne
Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku informuje zainteresowanych o kolejnych spotkaniach dla osób bezrobotnych
zainteresowanych udziałem w projekcie pn. "LEPSZE JUTRO".
Program współfinansowany jest ze środków UE w ramach EFS - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Spotkania odbywać się będą:
1/ w PUP w Lęborku przy ul. Gdańskiej 35, sala 202
6.05. godz. 11.00, 12.00, 13.00
12.05. godz. 8.30
19.05. godz.8.30
20.05. godz. 9.00, 10.00, 11.00
24.05. godz. 8.30
2/ Spotkania dla pracodawców zainteresowanych udziałem w projekcie:
6.05. godz. 9.00 oraz 16.05. godz. 9.00
a także w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach - 12.05. godz.10.00
i w Centrum Informacji Turystycznej w Łebie - 17.05. godz.10.00.
strona 1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)