Formularze wniosków o przyznanie pomocy i inne

Transkrypt

Formularze wniosków o przyznanie pomocy i inne
Gmina Subkowy
Formularze wniosków o przyznanie pomocy i inne
dokumenty zatwierdzone!
Ważna wiadomość dla beneficjentów zainteresowanych pozyskaniem wsparcia za pośrednictwem LGD w ramach
działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność”.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zatwierdziła formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o
płatność, instrukcji do wniosków i związanych z nimi innych dokumentów.
I. Dokumenty dotyczące podmiotów zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w zakresie:
●
●
●
●
wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie zmiany
środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim;
zachowanie dziedzictwa lokalnego;
budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub
kulturalnej;
II. Dokumenty dotyczące podmiotów zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w zakresie podejmowania działalności
gospodarczej
III. Dokumenty dotyczące projektów grantowych
Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie internetowej: www.wstega-kociewia.pl
1