wyniki III etapu konkursu - Sąd Rejonowy w Pruszkowie

Transkrypt

wyniki III etapu konkursu - Sąd Rejonowy w Pruszkowie
SĄD REJONOWY W PRUSZKOWIE
UL. KRASZEWSKIEGO 22, 05-800 PRUSZKÓW
LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW
w konkursie nr 02/2016 na stanowisko: „asystent sędziego”
Na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. w
sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013r. poz.
1228) w związku z zakończeniem procedury naboru o sygnaturze 11/2015, Sąd Rejonowy w
Pruszkowie informuje, iż kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów:
1. Borkowska Julita 34 pkt.
2. Herbuś Katarzyna 43 pkt.