Prośba o wyrażenie zgody na widzenie

Transkrypt

Prośba o wyrażenie zgody na widzenie
Wniosek wolny od opłat
Pruszków, dn. ……………….…………
………………………………………………………
( imię i nazwisko)
……………………………………………………………..
(adres zamieszkania)
Sąd Rejonowy w Pruszkowie
…… Wydział …………………………...
Ul. Kraszewskiego 22
05-800 Pruszków
Sygn. akt ……………………….
PROŚBA O WYRAŻENIE ZGODY NA WIDZENIE
Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na widzenie w miesiącu ……………………
z moim (moją) ……………………………………….…………………………………………….……
(podać stopień pokrewieństwa oraz imię i nazwisko)
…………………………………….………..
(czytelny, własnoręczny podpis)

Podobne dokumenty