KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

Transkrypt

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA
KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA- 30 GODZIN
Maria Szczepaniak
CELE EDUKACYJNE :
- Nabycie umiejętności w prezentowaniu własnych idei, zasady autoprezentacji,
- Zwiększenie umiejętności interpersonalnych,
- Poznanie zasad prawidłowego słuchania, sprawdzenie własnej umiejętności słuchania,
- Poznanie barier komunikacyjnych,
- Poznanie roli komunikacji niewerbalnej,
- Zapoznanie z zasadami czytania ofert pracy oraz sposobami odpowiadania na nie,
- Poznanie sposobów wywierania wpływów na ludzi.
TREŚCI KSZTAŁCENIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Zajęcia organizacyjno-integracyjne - 1 godzina
Dlaczego ze sobą rozmawiamy? - 1 godzina
Komunikat asertywny (komunikat „ja”) – 1 godzina
Warunki asertywności – 1 godzina
Sztuka konstruktywnej dyskusji – 1 godzina
Zasady „aktywnego słuchania” – 2 godziny
Poziomy słuchania – 1 godzina
Bariery komunikacyjne, rodzaje zakłóceń w porozumiewaniu się – 2 godziny
Budowanie pomostów komunikacyjnych – 1 godzina
Tangram – co utrudnia realizację zadania – 1 godzina
Postrzeganie społeczne – 2 godziny
Formy komunikacji – 2 godziny
Aktywizacja językowa – 1 godzina
Praca z informacjami – znaczenie informacji i oceny – 1 godzina
Formy prezentowania i dzielenia się informacjami – 1 godzina
Zasady autoprezentacji – 2 godziny
Zniekształcanie informacji w procesie komunikacji – 1 godzina
Zagrożenia płynące ze zbyt szybkiego etykietyzowania – 1 godzina
Moje mocne i słabe strony w komunikowaniu się – 1 godzina
Komunikacja pisemna – o co chodzi w ofertach pracy i jak na nie odpowiadać – 3 godziny
Sposoby wywierania wpływu na ludzi – 3 godziny
Zajęcia lekcyjne prowadzone będą głównie metodą warsztatową.