• Doba to godziny. • Godzina to minut. • Pół godziny to minut

Transkrypt

• Doba to godziny. • Godzina to minut. • Pół godziny to minut
KP/3/MAT/6/7
Klasa 3 - EDUKACJA MATEMATYCZNA: WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE
1. Uzupełnij zdania.

Doba to

godziny.
Godzina to

minut.
Pół godziny to

minut.
Kwadrans to

Godzina to
minut.
kwadranse.
2. Odpowiedz na pytania.
 Ile minut trwa jedna lekcja?
 Ile to kwadransów?
 Rejs statkiem trwał 3 doby. Ile to godzin?
o Odpowiedź:
 Podróż pociągiem trwała 2 godziny. Ile to minut?
o Odpowiedź:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne dokumenty