Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczna Szkoła

Transkrypt

Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczna Szkoła
Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie przystąpił do
„Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny
Uczeń”
Zadania konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń:
ZADANIE 3
3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej,
Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w
szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp. Ocena na
podstawie opisu wykonanych przedsięwzięć, sporządzonego przez szkołę i przesłanego
do jury pocztą elektroniczną
Wykonanie:
Bezpieczne zachowanie w domu, szkole, na ulicy.
W drugim tygodniu lutego, poprzedzającym rozpoczęcie ferii zimowych, zorganizowane
zostały zajęcia na temat: „Bezpieczne zachowanie w domu, szkole, na ulicy ; zagrożenia,
udzielania pomocy, obrona konieczna itp. W klasach I - III.” O bezpieczeństwie dzieciom
mówi się codziennie. Podczas zajęć dzieci starały się przypomnieć o czym przypominają im
codziennie rodzice i dlaczego to robią. Przed jakimi sytuacjami ich ostrzegają, dlaczego
wskazują je jako niebezpieczne i co należy zrobić w sytuacji gdy dojdzie do zagrożenia.
Uczniowie wskazywali różne sytuacje, m.in.:
 pozostanie samemu w domu
 droga do szkoły
 zaczepianie słowne przez nieznajomego
 spotkanie z psem
 zabawa z kolegami w różnych niebezpiecznych miejscach
 nie posługiwanie się urządzeniami elektrycznymi bez obecności dorosłego
 świadek wypadku
Dzieci w grupach przygotowały scenki dramowe, w których przedstawiały różne
niebezpieczne sytuacje, np.: „ Jestem sam w domu – ktoś dzwoni do drzwi”, „ Nieznajomy
proponuje poczęstunek cukierkiem’’, „ Poznaję fajnego kolegę przez Internet”, „ Atakuje
mnie pies”. Każda scenka kończyła się bezpiecznym wyborem, zachowaniem jej uczestnika.
Uczniowie – obserwatorzy wskazywali również na inne możliwe bezpieczne rozwiązania.
Podczas zajęć dzieciom zostały przypomniane numery telefonów alarmowych. Nauczyciele
wygłosili także pogadankę na temat bezpiecznych zabaw na śniegu.
W ramach tego tematu został przeprowadzony konkurs plastyczny: „Moja bezpieczna droga
do szkoły.”
Zajęcia w klasach IV – VI i I – III gimnazjum był prowadzone przy współudziale Straży
Pożarnej i Policji, oraz ratowników medycznych PSP. Przedstawiciele straży pożarnej
uświadamiali dzieci i młodzież gimnazjalną jakie mogą płynąć zagrożenia z niebezpiecznych
zachowań w szkole i w domu. Mówili iż właściwa ocena sytuacji, to punkt wyjścia do
dalszego zachowania. Należy zachować spokój i opanowanie, aby nie doprowadzić do
groźnej w skutkach paniki. Podczas pożaru i ewakuacji najważniejszymi powinny być
następujące zagadnienia:
 Ocenić realne zagrożenie oraz powiadomić inne osoby o niebezpieczeństwie.
 Nie należy ryzykować życia lub zdrowia dla ratowania mienia.
 Gaśnicą można ugasić niewielki pożar.
 Należy starać się zejść na piętro niżej lub wyjść na zewnątrz budynku ( dym unosi się
do góry ).
 Nie otwierać drzwi, przez które wydobywa się dym. Tlen może spowodować rozwój
pożaru i płomienie mogą poparzyć.
 Jeżeli pali się na kimś ubranie, to należy zmusić go do położenia się, owinąć lub
przykryć jego ciało kocem, kurtką lub podobną rzeczą.
 Nie należy wdychać dymu. Zasłonić usta mokrą tkaniną.
 Udzielić poparzonemu pierwszej pomocy.
 Nie gasić płonącego gazu.
 Nie używać wody do gaszenia urządzeń elektrycznych.
Na tym spotkaniu dowiedzieliśmy się jak zakodować sobie fakt, aby w każdej sytuacji
związanej z zagrożeniem pożarowym zachować zimną krem i zdrowy rozsądek. Nie stwarzać
paniki. Również ratownicy medyczni pokazali jak prawidłowo powinniśmy udzielać pomocy
przed medycznej poszkodowanemu czy to w wypadku drogowym czy w pożarze.
Przedstawiciel straży pożarnej podkreślił, że od naszej postawy może zależeć zdrowie, a
nawet życie bliskich osób . Trzeba zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby przeciwdziałać
zagrożeniu, zlikwidować lub ograniczyć do minimum skutki pożaru.
Przedstawiciel Wydziału Prewencji Policji zapoznał z zasadami bezpieczeństwa ruchu na
drodze, z umiejętnościami bezpiecznej zabawy i przewidywania skutków swoich działań,
stawiania odpowiednich argumentów, głównie „przeciw niebezpiecznym zachowaniom”.
Spotkania z funkcjonariuszami policji uwrażliwiło uczniów, aby zawsze zachowywali
szczególną ostrożność i nie bagatelizowali nawet najmniejszych zagrożeń. Uczniowie biorący
udział w ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej otrzymali dyplomy wręczone przez
przedstawicieli PSP.
Galeria:
Wypracowanie uczennicy Ewelina K. kl. IB
Efekty:
1. Uświadomienie uczniom, które z ich zachowań i zachowań innych osób są
niewłaściwe i stwarzają zagrożenie dla innych.
2. Wskazanie młodzieży jak szukać rozwiązania w sytuacjach trudnych, jak
zachowywać się bezpiecznie w domu, szkole, na ulicy oraz jaka jest odpowiedzialność
karna nieletnich za popełnione czyny.
Koordynator: Aleksandra Duda

Podobne dokumenty