Nowość w Deutsche Bank PBC

Transkrypt

Nowość w Deutsche Bank PBC
privatebanking.pl
Nowość w Deutsche Bank PBC
04.11.2013.
W Oddziałach Deutsche Bank PBC trwają zapisy w ramach subskrypcji nowego produktu inwestycyjnego Certyfikatu Depozytowego z Jednym Pułapem powiązanego z koszykiem akcji 15 spółek. Czteroletni
certyfikat strukturyzowany zapewnia 100% ochronę zainwestowanego kapitału w dacie zapadalności.
Subskrypcja w sieci Oddziałów Deutsche Bank PBC potrwa do 22 listopada br. Certyfikaty Depozytowe z Jednym Pułapem to instrument finansowy o 4-letnim horyzoncie
inwestycyjnym, dopuszczony do publicznego obrotu w Polsce. Jego emitentem jest Deutsche Bank AG w
Londynie. Inwestycja daje możliwość osiągnięcia atrakcyjnego zysku opartego o zwrot z koszyka składającego się z
15 spółek Blue Chip, posiadających obecnie rekomendację ”Kupuj” działu analiz Deutsche
Bank AG. W jego skład wchodzą: GDF Suez, Bank of China
LTD-H, Total SA, Vodafone LN, GlaxoSmithKline plc, British American Tobacco plc, Renault SA, General
Electric CO, Nissan Motor CO LTD, Siemens AS-REG, Daimler-Chrysler AG-REG, Philips Electronics NV,
UBS AG-REG, Volkswagen AG PFD, Intesa Sanpaolo. Po pierwszym roku inwestycji, certyfikat gwarantuje wypłatę stałego kuponu w wysokości 5%. Wypłata
kuponu w kolejnych latach jest uzależniona od średniego wyniku koszyka akcji, obliczanego jako średnia
arytmetyczna wyników poszczególnych akcji od daty emisji do daty kuponu, przy czym wynik każdej akcji
jest ograniczony z góry do maksymalnie
12%. Pozytywny wynik koszyka daje inwestorom możliwość osiągnięcia rocznego kuponu ograniczonego
do maksymalnej wysokości 12% w skali roku. W przypadku gdy wynik koszyka akcji wyniesie 0% lub
niżej, kupon nie zostanie wypłacony za dany rok inwestycji. Certyfikaty Depozytowe z Jednym Pułapem posiadają 100% ochronę kapitału w dacie zapadalności z
zastrzeżeniem wypłacalności emitenta - Deutsche Bank AG oraz prowadzącego depozyt będący częścią
składową certyfikatów - Deutsche Bank PBC. Produkt jest przeznaczony dla inwestorów oczekujących umiarkowanych wzrostów zainwestowanego
kapitału, które mogą być osiągnięte w warunkach rosnących lub umiarkowanie rosnących rynków akcji,
przy jednoczesnej gwarancji zwrotu kapitału
w dacie zapadalności. Certyfikaty denominowane są w złotych. Wartość nominalna (a zarazem cena emisyjna) jednego
certyfikatu wynosi 100 zł. Zapisów można dokonywać na co najmniej
http://www.privatebanking.pl
Kreator PDF
Utworzono 8 March, 2017, 23:37
privatebanking.pl
10 certyfikatów. Subskrypcja produktu potrwa do 22 listopada br. źródło: Biuro Prasowe Grupy Deutsche Bank w Polsce http://www.privatebanking.pl
Kreator PDF
Utworzono 8 March, 2017, 23:37

Podobne dokumenty