Aleksandra Malcharek jest absolwentką Wydziału Ekonomii

Transkrypt

Aleksandra Malcharek jest absolwentką Wydziału Ekonomii
Aleksandra Malcharek
jest absolwentką Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Opolskiego.
Karierę w Deutsche Bank PBC S.A. rozpoczęła w 2008, gdzie
obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Regionu Południe w
Departamencie Sprzedaży i Wsparcia Produktów dla Firm. W czasie
kilkunastoletniej pracy w sektorze bankowości, zdobyła znaczne
doświadczenie we współpracy z firmami z segmentu dużych
korporacji oraz średnich i małych przedsiębiorstw w zakresie
zawierania transakcji walutowych.
Jest ekspertem w dziedzinie transakcji pochodnych zawieranych na
rynku walutowym, które są wykorzystywane do ograniczenia ryzyka walutowego pojawiającego sie u
Przedsiębiorców importujących bądź eksportujących towary i usługi. Posiada również doświadczenie
w obszarze globalnych rynków finansowych.
Katarzyna Arendt Kałuża
jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego. Karierę
w Deutsche Bank PBC S.A. rozpoczęła w 2008, gdzie obecnie
zajmuje stanowisko Menadżera
w Departamencie Sprzedaży i
Wsparcia Produktów dla Firm. W czasie kilkunastoletniej pracy w
sektorze
bankowości,
zdobyła
znaczne
doświadczenie
we
współpracy z firmami z segmentu dużych korporacji oraz średnich i
małych przedsiębiorstw w zakresie trade finance, a w szczególności
faktoringu.
Jest ekspertem w dziedzinie transakcji finansowania handlu , które są wykorzystywane do
zarządzania majątkiem obrotowym upłynniania należności poprzez faktoring ,minimalizacji ryzyka
pojawiającego się u Przedsiębiorców z uwagi na wydłużone terminy płatności dla kontrahentów
krajowych i zagranicznych. Posiada również doświadczenie w obszarze rynku faktoringowego w
Polsce i na świecie.

Podobne dokumenty